Wonen met zorg

Vaak heeft iemand meer zorg nodig, als de ondersteuning met behulp van thuiszorg en mantelzorger niet meer voldoende is. Diegene heeft een lichamelijke beperking, is dementerende, of heeft een (uitbehandelde) psychiatrische aandoening.

Indicatie 

Om bij ons te wonen én zorg te ontvangen, heeft u een vastgestelde diagnose nodig. Hiermee wordt de indicatie aangevraagd. Heeft u nog geen indicatie, dan helpen wij u graag met de aanvraag. 

Kosten

De bekostiging van wonen met zorg loopt via de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het verblijf wordt een eigen bijdrage gevraagd. Bekijk ook de folder eigen bijdrage met verblijf

Locaties

Wilt u weten waar u of uw partner, familielid komt wonen, maak een afspraak voor een rondleiding. Bekijk ook alvast de verschillende verpleeghuislocaties

×

Zoeken