Wonen met zorg

Vaak heeft iemand meer zorg nodig, als de ondersteuning met behulp van thuiszorg en mantelzorger niet meer voldoende is. Bijvoorbeeld als iemand een lichamelijke beperking heeft, leeft met dementie, of een (uitbehandelde) psychiatrische aandoening heeft.

Indicatie 

Om bij ons te wonen én zorg te ontvangen, heeft u een vastgestelde diagnose nodig. Hiermee wordt de indicatie aangevraagd. Heeft u nog geen indicatie, dan helpen wij u graag met de aanvraag. 

Kosten

De bekostiging van wonen met zorg loopt via de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het verblijf wordt een eigen bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK

Locaties

Wilt u weten waar u of uw partner, familielid komt wonen, maak een afspraak voor een rondleiding. Bekijk ook alvast de verschillende verpleeghuislocaties

Praktische informatie

Informatie over de zorg die wij verlenen en onze algemene voorwaarden vindt u op de pagina 'praktische informatie'.

Begrijpen van gedrag

Als iemand blijvend een beperking heeft, kan hij of zij zich anders gaan gedragen. Bijvoorbeeld onverklaarbaar verdrietig of erg boos worden. Dit gedrag hoort er niet 'nu eenmaal bij'. Wij vinden het heel belangrijk om al onze klanten echt te begrijpen, zodat we hen zo goed mogelijk kunnen helpen. Lees meer over hoe we omgaan met moeilijk en onbegrepen gedag. 

Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Lees in dit nieuwsbericht meer over hoe wij wij dit inregelen binnen Laurens.

×

Zoeken