Dit zijn wij

Bij Laurens helpen wij mensen zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leren leven met een blijvende beperking. Mensen kunnen bij ons terecht voor thuiszorg, revalidatiezorg, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Onze bijna 6000 professionals en 2000 vrijwilligers werken niet vóór, maar mét mensen die zorg ontvangen, hun familie en naasten én andere zorgverleners. We willen dat mensen die zorg ontvangen zo lang mogelijk zelf de regie houden. Zodat ze de zorg krijgen die nodig is.

DAGBESTEDING 141

Van zorgen voor naar samen leven

Onze missie is iedereen in Rotterdam en omgeving zo zelfstandig en betekenis vol mogelijk te laten leven als zij ouder worden. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe wil blijven doen. Dat dit helpt om te kunnen blijven genieten van het leven en gelukkig te zijn. Ondanks de uitdagingen die je misschien tegenkomt. We willen de zorg blijven geven die daarbij nodig is. Nu én in de toekomst. En daar is heel wat voor nodig. Deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen en nieuwe manieren van (samen)werken. Daarom maken we bij Laurens met onze strategie de beweging van zorgen voor naar samen leven.

Van zorgen voor naar samen leven5

Zo lang mogelijk thuis

Ons vertrekpunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In hun vertrouwde omgeving. Daarom gaan we uit van wat zij (nog) zelf kunnen. Of van wat er kan met ondersteuning van hulpmiddelen, de mensen om hen heen en onze zorg. Gaat thuis wonen even niet? Dan is er tijdelijke zorg, met het doel dat mensen zo snel én gezond mogelijk weer terug naar huis kunnen. En gaat thuis wonen niet meer? Dan zijn er woonzorglocaties. Mensen hebben dus zelf regie over wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun zorg. Wij sluiten daarop aan.

LAURENS STADZICHT DUOFIETSEN 61

Samen met betrokkenen

De beweging van zorgen voor naar samen leven vraagt van alle betrokkenen een bijdrage. Van cliënten en bewoners zelf. Van mantelzorgers en vrijwilligers. Van partijen in de buurt. Van zorgverzekeraars. Van collega-zorgaanbieders. En van alle medewerkers van Laurens.

Van zorgen voor naar samen leven4

Anders kijken, denken en doen

We laten los wat we nu normaal vinden en kijken met een open blik naar hoe zorg anders kan. We trainen naasten en vrijwilligers, zodat zij met medewerkers van Laurens in één team samenwerken. We werken aan een nieuw aanbod voor zorg, behandeling en diensten aan huis. En we organiseren zorg – binnen en buiten Laurens – op het juiste moment en de juiste plek. Ook als de zorgvraag verandert.

Van zorgen voor naar samen leven

Samen aan de slag

Deze beweging maken we stap voor stap, met alle betrokkenen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, want als samenleving zijn we nog niet altijd al zover. Het vraagt om creativiteit, moed en bereidheid om het anders te doen. Kijken naar hoe het wél kan. Zodat iedereen ertoe blijft doen. Ook als je ouder wordt, herstelt van een ziekte of leert leven met een beperking. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving. Daar geloven wij in.

Meer over ons weten?