Langdurige zorg thuis

Bij Laurens willen we iedereen goede zorg geven. Daarom helpen wij u graag thuis. Waar u zich vertrouwd voelt en u uw dierbaren dichtbij heeft. We gaan uit van wat u zelf nog kan, en geven zorg als dat nodig is. Zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Gewoon, zoals u gewend bent.

Chronische zorg
Heeft u chronische zorg nodig? Dan kunnen wij zo lang als het nodig is. Bijvoorbeeld omdat u MS of Parkinson heeft en u daardoor niet alles meer zelf kunt. Of omdat u de chronische longziekte COPD heeft. Ook mensen met dementie kunnen niet altijd meer alles zelf en hebben hulp nodig. In veel gevallen kunnen ouderen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben, goed thuis blijven wonen. Door de combinatie van zorg, hulp van mantelzorgers en de inzet van domotica – het toepassen van elektronica in zorg.

Zorg aan huis
Samen met u maken we een zorgplan. Daarin staan uw wensen en doelen. Welke zorg u nodig heeft. En hoe we die zorg aan u geven. We luisteren naar u en uw naasten. Zodat u ook zelf kunt aangeven wat u belangrijk vindt voor uw zorg en welzijn. En uw naasten u ook kunnen ondersteunen. Zo sluiten wij onze zorg altijd op uw behoeften en wensen aan. Met één doel: u zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis laten wonen.

Hulp van mantelzorgers
Uw naasten weten vaak heel goed wat uw behoeften en wensen zijn. Dus kijken we hoe we samen kunnen werken. En hoe langer u thuis kunt blijven wonen.

Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis
Heeft u 24-uurstoezicht nodig? Dan kunt u verpleeghuiszorg thuis ontvangen. Dat kan op twee manieren:

  • Met het Modulair Pakket Thuis beslist u zelf welke zorgorganisatie de zorg geeft die u nodig heeft. Zo heeft u bijvoorbeeld contact met een partij voor de huishouding, een andere partij voor thuiszorg, en weer een andere partij voor dagbesteding.

  • Met het Volledig Pakket Thuis krijgt u verpleging, digitale en fysieke begeleiding, maaltijden, vervoer en dagbesteding van één partij: Laurens. Het voordeel? U ziet vaak dezelfde gezichten, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Foto 19 2 Final LR

Inzet van domotica
Domotica is het gebruik van elektronica in de zorg. Bij Laurens kijken we hoe we domotica nuttig kunnen inzetten om zorg te geven aan mensen die dat nodig hebben. Daarvoor werken we met de dienst VirtueleThuiszorg© van onze partner Mobile Care.

  • Heeft u moeite met het geven van structuur aan uw dag? Google Home geeft instructies. Bijvoorbeeld dat het tijd is om te gaan eten.

  • Heeft u steunkousen en merkt u dat het moeilijk is deze aan te trekken? Dan verzorgen wij een hulpmiddel voor het aantrekken van steunkousen.

  • Bent u hartpatiënt? Met een slimme weegschaal voor hartpatiënten, komt uw gewichtsmeting elke ochtend automatisch in uw digitale dossier. Is er een afwijking? Dan krijgen wij een seintje en weten wij dat we u moeten bellen.

  • Heeft u veel medicijnen en is het daarom lastig de juiste medicijnen op het juiste tijdstip in te nemen? Wij leveren een medicijndispenser. Dit voorkomt dat u medicijnen vergeet in te nemen of te vroeg of te laat medicijnen inneemt.

Het gebruik van domotica heeft veel voordelen. Zo geeft het u uw vrijheid terug. Wij houden u op afstand in de gaten en zorgen dat u de juiste zorg en hulp krijgt, zónder dat u op ons hoeft te wachten.

Thuisplusflat
Misschien heeft u nog niet direct zorg nodig. Maar denkt u wel al na over zorg in de toekomst. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is prettig. Maar het kan ook spannend klinken. Wat als u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven, met zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten dichtbij? Met de Thuisplusflat kan dat. Thuisplusflats zijn seniorencomplexen bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder met een lichte tot matige zorgvraag. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen (huur)appartement, maar zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten zijn dichtbij.

Foto 28 4 Final LR

Wilt u meer informatie over langdurige zorg thuis?

Heeft u langdurige zorg nodig? Overleg dan eerst met uw huisarts. U kunt via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg) bij ons terecht. Wijkverpleging – verpleging en verzorging aan huis – is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Langdurige (intensieve) zorg, in een instelling of thuis, is geregeld in de Wet langdurige zorg. Bij Laurens geven we mensen die via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg bij ons binnenkomen, graag zorg in de thuissituatie, als dat kan.

Lees meer