Thuisbegeleiding

Heeft u wat extra hulp nodig, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Dan staat Laurens voor u klaar. Samen met uw dierbaren en mantelzorgers geven we zorg die nodig is. Daarbij kijken we altijd naar wat u zelf (nog) kunt. Zodat u zo lang mogelijk zelf de touwtjes in handen houdt. En kunt blijven leven zoals u dat gewend bent. In uw eigen, vertrouwde omgeving.

Praktische ondersteuning
Onze thuisbegeleiders geven intensieve, praktische ondersteuning bij u thuis. Bijvoorbeeld bij:

  • Het leren omgaan met een handicap of beperking.

  • Het omgaan met emotionele problemen.

  • Het opbouwen van sociale contacten.

  • Het oppakken van een dagbesteding, zoals een hobby of werk.

  • De aanpak van een verslaving.

  • Problemen op het gebied van persoonlijke verzorging.

  • Het draaiend houden van het huishouden.

  • Het op orde brengen en houden van de administratie of financiën.

Foto 11 Final LR

Meer informatie over thuisbegeleiding
De abonnementskosten van thuisbegeleiding gaan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK regelt de eigen bijdragen voor Wet langdurige zorg (Wlz). En het brengt eventueel eigen bijdrage in rekening.

Mensen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen zelf een zorgaanbieder kiezen. De gemeente Rotterdam en de gemeente Lansingerland hebben met een aantal zorgaanbieders in Rotterdam afspraken gemaakt over welke ondersteuning zij mogen leveren. Voorbeelden van ondersteuning zijn thuisbegeleiding en dagbesteding. Laurens is één van die aanbieders en mag dus thuisbegeleiding en dagbesteding verzorgen.