Leven met hartfalen

Prettig en zelfstandig thuis wonen kan óók als u last heeft van hartfalen. Dankzij de intensieve zorg en begeleiding van onze specialistische medewerkers: de hartfalen-verpleegkundigen. U woont thuis, dus bepaalt u wat er gebeurt. Dat noemen we ‘zelf de regie houden’.

Zij helpen u thuis als u vragen of problemen heeft. En helpen u bij het leren leven van deze chronische ziekte. Met advies over eten, drinken, bewegen en rust. Bij elk bezoek controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en hartslag. Als het nodig is, bespreekt de verpleegkundige de uitkomsten met uw huisarts of medisch specialist.

Kosten en indicatie
Deze vorm van zorg kan op twee manieren worden vergoed. Via de Zorgverzekeringswet of via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De hartfalen-verpleegkundige kijkt samen met u welke zorg nodig is. Daarmee is duidelijk welke indicatie u krijgt.

Valt de zorg onder de Zorgverzekeringswet, dan wordt deze zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De zorg kan ook worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Daarvoor kan een eigen bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van uw inkomen.

I Stock 1460853152