Tijdelijk verblijf

Mantelzorger zijn is pittig. Al doet u het met liefde, het vraagt veel van uw tijd en energie. Soms heeft u even een time-out nodig, zodat u daarna de zorg weer op kunt pakken. Door respijtzorg (tijdelijk verblijf) kan dat. Uw naaste wordt dan tijdelijk opgevangen op één van onze locaties. Bijvoorbeeld als u ziek wordt, overbelast bent of als u even wilt genieten van een welverdiende vakantie.

Wat is respijtzorg?
Respijtzorg is tijdelijke zorg op een zorglocatie. Vaak duurt dit tijdelijk verblijf maximaal drie weken. In deze periode heeft uw naaste tijdelijk recht op verpleeghuiszorg. En alles wat erbij hoort. Denk aan hulp bij aankleden of douchen. En aan het koffiemomentje met andere bewoners of samen eten. Uw naaste krijgt de zorg die andere bewoners ook krijgen.

Foto 25

Heeft u een indicatie nodig voor respijtzorg?
Uw naaste heeft recht op respijtzorg met een indicatie uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente regelt een Wmo-indicatie, het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) regelt een Wlz-indicatie.

Voor zorg vanuit de Wmo bent u met een basisverzekering niet automatisch verzekerd en betaalt u meestal een eigen bijdrage. Ook voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg bent u niet automatisch verzekerd en betaalt u vaak een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan wordt dat in veel gevallen door het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar omgezet naar Zorg in Natura (ZiN).

Woman computer 7 low res

Neem contact op bij vragen over respijtzorg

De voorwaarden voor respijtzorg kunnen per gemeente verschillen. Neem bij vragen gerust contact op met Laurens Entree. Samen met u kijken onze medewerkers naar uw wensen en de mogelijkheden.

Lees meer