Nazorg bij beroertes

Bij een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Daardoor kunnen verschillende hersenfuncties uitvallen. Mensen die een beroerte hebben gekregen, kunnen bijvoorbeeld van het ene op het andere moment niet meer praten of lopen. Krijgt u te maken met een beroerte, dan heeft u misschien wel zorg nodig. De specialisten van Laurens staan voor u klaar met nazorg bij beroertes.

Langer thuis op een fijne manier
Een CVA-verpleegkundige is iemand die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen, die een beroerte hebben gehad. De CVA-verpleegkundige gaat met u en uw naasten in gesprek over de gevolgen van de beroerte. Samen zoeken jullie naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele begeleiding en fysieke ondersteuning. Verder zorgt deze specialistisch verpleegkundige ervoor dat zorg goed op elkaar is afgestemd. Zodat u op een fijne manier langer thuis kunt blijven wonen.

Rotterdam Stroke Service
Laurens is onderdeel van de Rotterdam Stroke Service. Dat is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatielocaties en thuiszorg in Rotterdam. Deze partijen werken samen om zorg zo goed mogelijk te organiseren. Zodat u de juiste zorg ontvangt, door de juiste hulpverlener, op het juiste moment én de juiste plaats.

Mantelzorg

De kosten van nazorg bij beroertes
Heeft u een beroerte gehad, dan heeft u misschien wel direct zorg nodig. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet bent u automatisch verzekerd vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg kan het zijn dat u wel een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van uw inkomen.