Praktische informatie

U wilt natuurlijk dat onze zorg voor u of uw naaste goed geregeld is. En snel en duidelijk antwoord op uw vragen. Wat kost onze zorg? Wat is er verzekerd? En wat zijn de voorwaarden? Op deze pagina vindt u een handig overzicht. Klik per onderwerp op de link voor meer informatie.

Zorgcontracten 2024
In dit overzicht ziet u met welke zorgverzekeraars wij dit jaar contracten hebben.

Uw digitale zorgdossier
In het online Cliëntportaal heeft u digitaal toegang tot informatie uit uw zorgdossier, of het zorgdossier van uw naaste. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Handig, voor als u snel inzicht wil.

Leveringsvoorwaarden
Vanaf het moment dat wij zorg geven aan u of uw naaste, is er een zorgovereenkomst. Dat is zo geregeld in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hiervoor is geen handtekening nodig.

Voor de afspraken over onze zorgverlening gebruiken we algemene en aanvullende voorwaarden. Deze verschillen per situatie. Woont u bijvoorbeeld thuis, of in een verpleeghuis? In de voorwaarden staat wat uw en onze rechten en plichten zijn. Deze voorwaarden zijn ook onderdeel van de zorgovereenkomst.

Benieuwd welke voorwaarden voor uw situatie gelden? Bekijk hieronder ons overzicht.

Thuiszorg
Krijgt u thuiszorg? Dan gelden deze (aanvullende) voorwaarden voor u:

Bijzondere module Wijkverpleging
Bijzondere module Modulair/Volledig Pakket Thuis (MPT/VPT)

Wij begrijpen dat er veel op u af komt als u of uw naaste zorg nodig heeft. In deze informatiegids vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. En informatie over onze zorgverlening bij u thuis.

Revalidatie- of herstelzorg
Krijgt u revalidatie- of herstelzorg? Bijvoorbeeld na een ongeluk of ziekte? Dan gelden deze (aanvullende) voorwaarden voor u:

Algemene voorwaarden
Bijzondere module Geriatrische Revalidatie

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf

Wij begrijpen dat er veel op u af komt als u of uw naaste zorg nodig heeft. In deze informatiegids vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. En informatie over onze revalidatie- of herstelzorg.

Zorg op locatie
Verhuist u naar een van onze zorglocaties? Dan gelden deze (aanvullende) voorwaarden voor u:

Algemene voorwaarden
Informatiegids Wonen met Zorg
Bijzondere module Zorg met verblijf
Bijzondere module Wet zorg en dwang

Palliatieve zorg
Krijgt u palliatieve zorg? Om uw laatste levensfase zo goed en fijn mogelijk in te vullen? Dan gelden de algemene voorwaarden. Wij begrijpen dat er veel op u af komt als u of uw naaste palliatieve zorg nodig heeft. In deze informatiegids vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. En informatie over onze palliatieve zorg.

Wasservice kleding
Laurens heeft één waskostenregeling, gebaseerd op de landelijke regelgeving met betrekking tot waskosten in Wlz-instellingen. Laurens verzorgt en betaalt het wassen van het bedden- en linnengoed. Voor het wassen van uw kleding (ondergoed en bovenkleding) heeft u twee keuzes:

Keuze 1: U laat de was verzorgen door familie/naasten
Laat u het wassen van uw kleding (onder- en bovenkleding) door familie/naasten verzorgen? Dan betaalt u de waskosten zelf uit eigen middelen. Heeft u door een aandoening of ziekte hogere waskosten? Dan krijgt u een tegemoetkoming in de kosten van Laurens.

Keuze 2: U maakt gebruik van de wasserij waarmee Laurens een contract is aangegaan (abonnement)
U betaalt maandelijks een bedrag voor het wassen van uw kleding (onder- en bovenkleding), inclusief het merken en stomen. Als u uw kleding laat merken, voorkomt u het kwijtraken van uw kleding.

Mocht u besluiten het wassen van uw kleding (onder- en bovenkleding) door familie/naasten te laten verzorgen, dan adviseren wij uw kleding toch te merken. Door omstandigheden kan het voorkomen dat uw kleding in de was terecht komt en naar de wasserij gaat. Als uw kleding dan niet gemerkt is, komt deze kleding vaak niet meer terug, omdat het voor de wasserij dan niet meer te herleiden is van wie de kleding is.

Heeft u vragen over de waskostenregeling, neem dan contact op met uw zorgcoördinator.