Oncologische zorg

Kanker heeft altijd impact op uw leven. Lichamelijk én geestelijk. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, pijn, verzwakte spieren en een verminderde eetlust heeft. Maar ook dat u zich somber voelt, of dat u veel behoefte heeft aan contact met uw naasten.

Bij Laurens bieden we u uitgebreide oncologische zorg en begeleiding. Deze is afgestemd op uw wensen en behoeften. Onze verpleegkundigen helpen u om te gaan met lichamelijke en geestelijke klachten. Als het kan aan huis, in uw eigen veilige en vertrouwde omgeving.

Wat kan een oncologisch verpleegkundige voor u betekenen?
Wanneer u te maken krijgt met kanker, is dat altijd heftig. Soms heeft u naast een behandeling of zorg van een arts, ook verpleegkundige ondersteuning nodig. Een oncologisch verpleegkundige kan:

 • medische informatie voor u toelichten en verhelderen;

 • aanvullende informatie over uw ziekte en behandeling geven;

 • adviezen geven die passen bij uw ziektebeeld, behandeling, klachten en leefstijl;

 • adviezen geven over voeding;

 • het aanspreekpunt zijn voor u en uw naasten;

 • u doorverwijzen naar passende zorg.

Ondersteuning bij lichamelijke en psychosociale klachten
Het hebben van kanker heeft lichamelijke en geestelijke impact. Daarom geven we bij Laurens ook lichamelijke en psychische ondersteuning. Onze professionals:

 • herkennen en bekijken psychosociale en lichamelijke problemen en helpen u daarmee om te gaan;

 • geven psychosociale ondersteuning aan u en uw naasten. Met de nadruk op het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan;

 • zijn een luisterend oor;

 • hebben aandacht voor uw thuissituatie en uw sociale netwerk;

 • geven advies over het voorkomen van eventuele symptomen door ziekte of behandeling. En leren u ermee om te gaan;

 • herkennen bijwerkingen van behandelingen en helpen u hiermee om te gaan.

Foto 22 Final LR

Palliatieve oncologische zorg: passende zorg in de laatste levensfase
Kanker is niet altijd te genezen. Daarom staan we bij Laurens ook voor u klaar in de palliatieve fase. Daarin hebben wij aandacht voor vier zaken: uw fysieke, sociale en psychische gesteldheid én voor zingeving. Want goede zorg is veel breder dan lichamelijke zorg. We nemen deze vier onderwerpen dan ook mee in elk gesprek dat we met u voeren. Zo krijgen we een compleet plaatje van wat belangrijk is voor u in deze laatste levensfase. Want iedereen is anders.

De een wil dagelijks door het park wandelen, een theatervoorstelling bezoeken of een weekend weg gaan. De ander wil graag zijn of haar naasten om zich heen. Onze professionals kijken naar wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. En ze kijken naar wat haalbaar is. Daarnaast begeleiden zij u bij het omgaan met uw ziekte. En bij alles wat u moet regelen. Onze collega's hebben namelijk een breed netwerk om hen heen verzameld. Daarin zitten bijvoorbeeld de gemeente, huisarts en praktijkondersteuners.

Foto 26 Final LR

Wat kost oncologische zorg aan huis?

Oncologische zorg aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet bent u automatisch verzekerd vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg kan het zijn dat u wel een eigen bijdrage moet betalen. Afhankelijk van uw inkomen.

Lees meer
Thuisbegeleiding

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)?

Dan wordt dat in veel gevallen door het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar omgezet naar Zorg in Natura (ZiN). Zo krijgt u ook de zorg die u nodig heeft. De oncologisch verpleegkundige kijkt samen met u welke indicatie gesteld moet worden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Lees meer