Beter omgaan met moeilijk en onbegrepen gedrag

Onverklaarbaar boos, verdrietig of zelfs agressief gedrag. Als klant, familie, medewerker of vrijwilliger heeft u misschien weleens meegemaakt dat iemand vreemd of vervelend doet en u niet begrijpt waar dit gedrag vandaan komt. Laurens doet er alles aan dit gedrag te begrijpen, te voorkomen en te verminderen. Dit gedrag is namelijk niet iets wat ‘gewoon’ is of er ‘nu eenmaal bij hoort’.

Mensen met dementie, hersenletsel of psychische problemen kunnen soms ‘moeilijk en onbegrepen gedrag’ vertonen. Ze weigeren bijvoorbeeld zorg, zijn somber, snel geïrriteerd, zeggen ineens alles wat ze denken of zijn afwerend. Dit gedrag kan enorm frustrerend zijn: voor de klant zelf, hun familie en vaak ook voor andere klanten, buren en (zorg)medewerkers.

Meerdere oorzaken

Er is altijd een reden voor moeilijk en onbegrepen gedrag. Klanten hebben bijvoorbeeld last van lichamelijk ongemak, hebben dementie of psychische klachten of veel moeite zich aan te passen aan een nieuwe situatie of omgeving. Ook het levensverhaal van klanten en (levens)overtuigingen spelen een belangrijke rol.

Aanpak

Het vergt veel samenwerking om te achterhalen wat de redenen voor ongewenst gedrag zijn. Ook omdat er vaak sprake is van een combinatie van oorzaken. Maar weten we eenmaal wat de oorzaak is? Dan kunnen we dit gedrag ook echt aanpakken, waardoor het verdwijnt of sterk vermindert.

We investeren er veel in om, samen met alle betrokkenen, onze klanten beter te begrijpen. Dat doen we door in gesprek te blijven met de klant en/of hun naasten en het levensverhaal van klanten op te tekenen. Ook steken we veel tijd en energie in scholing en in een goede samenwerking tussen alle zorgverleners rondom de klant. We hebben elkaar nodig om tot een tijdige signalering en analyse van de oorzaken van het gedrag te komen. En om een gedegen plan van aanpak te kunnen maken.

Samen om de klant

Er zijn heel veel medewerkers betrokken als het gaat om beter omgaan met moeilijk en onbegrepen gedrag. Sommigen zijn in alle fasen betrokken. Anderen alleen bij het vaststellen van problematisch gedrag of bij het aanpakken ervan. Om ervoor te zorgen dat al deze zorgverleners met elkaar in gesprek blijven, organiseren we minimaal eens per maand een omgangsoverleg. Tijdens dit overleg bespreken de deelnemers specifieke casussen die op dat moment spelen. Daarbij staan kennisuitwisseling en leren van elkaar centraal. Bij dit overleg zijn altijd minimaal twee zorgmedewerkers, de teamleider, de psycholoog en eventueel de arts aanwezig.

Eindverantwoordelijk

Voor klanten die bij Laurens wonen is de psycholoog eindverantwoordelijk voor de analyse en aanpak rondom moeilijk en onbegrepen gedrag. In thuiszorgsituaties is de huisarts eindverantwoordelijk.

Beleidsdocumenten

Bent u als professional geïnteresseerd in hoe wij werken aan begrijpen van gedrag? Dan kunt u onze praktische handreiking en de procedure grensoverschrijdend gedrag lezen.

Bekijk ook de brochure

Lees ook onze brochure met informatie over begrijpen van gedrag nog eens rustig door.

×

Zoeken