Vernieuwde Raad van Toezicht houdt scherpe focus vast

De Raad van Toezicht van Laurens heeft vier nieuwe leden. Daarmee bestaat de raad momenteel uit zeven leden. De Raad van Toezicht verwacht dat in januari 2018 een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur aan de slag gaat. Tot die tijd blijft Vincent Maas aan als voorzitter a.i..

Op de foto, van links naar rechts: Lodewijk de Beukelaar, Peter Lamers, Pieter de Kort, Helma van Grevenstein, Boudewijn Gerner, Marian Grobbink en Teun van den Akker.

De Raad van Toezicht (RvT) van Laurens heeft sinds de crisis vorig jaar haar toezicht geïntensiveerd. Pieter de Kort, sinds begin 2016 de nieuwe voorzitter RvT: ‘We hebben een bewogen jaar achter de rug. Op alle fronten tegelijk was het crisis. Het financieel economisch op orde brengen van Laurens viel samen met het verscherpte toezicht van de Inspectie van de Gezondheidszorg en de zware kritiek in de media. Beide leden van de oude Raad van Bestuur zijn afgetreden.’

Medewerkers centraal

Vincent Maas heeft als voorzitter a.i. Laurens weer op de rails gezet. De Kort: ‘Als Raad van Toezicht hebben we het afgelopen jaar stevig ingegrepen op het gebied van financiën en kwaliteit. We hebben ook samen met een hoogleraar Governance ons eigen handelen kritisch onderzocht. Vervolgens is een nieuwe koers ingezet. Daarbij zetten we in op meer toezicht.’ Dat betekent onder meer dat de RvT-leden veel intensiever onderling contact hebben en vaker met medewerkers in gesprek gaan. De Kort: ‘De medewerkers weten vaak het best wat er echt toe doet.

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur

De sollicitatieprocedure voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is inmiddels gestart. De Kort: ‘We werken aan vertrouwen en meer stabiliteit. Wij zoeken daarom iemand met een langetermijnvisie die de medewerkers minstens vijf jaar richting geeft, luistert, motiveert, verbindt en meedenkt.’ De Kort verwacht dat de nieuwe bestuurder in januari 2018 van start gaat. Vincent Maas, voorzitter a.i., heeft toegezegd tot die tijd aan te blijven.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden:

De heer P(Pieter).H.E.M. de Kort

De heer mr. B(Boudewijn).R.I.M. Gerner

De heer mr. T(Teun) van den Akker

 

Nieuw:

Mevrouw W.(Helma).M.U. van Grevenstein

Mevrouw H.B.M.(Marian) Grobbink

De heer P(Peter). A.W. Lamers

De heer L(Lodewijk). de Beukelaar

 

Teun van den Akker zal eind 2017, als zijn tweede termijn is vervuld, afscheid nemen. De RvT gaat dan met zes personen verder.

Laurens in het nieuws

Skipr over vernieuwde Raad van Toezicht en interim bestuurder Vincent Maas

Zorgvisie over vernieuwde Raad van Toezicht en interim bestuurder Vincent Maas

Deel op social media

×

Zoeken