Jonge betrokkenheid bij het burgerberaad Borgsate

2 april 2024

Anouk, de jongste deelnemer van het burgerberaad Borgsate. Met haar 24 jaar vertegenwoordigt ze een generatie die misschien niet altijd op de voorgrond treedt bij dergelijke initiatieven. Maar Anouk is vastbesloten om haar stem te laten horen, vooral als het gaat om het betrekken van jongeren en het creëren van een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden in de wijk.

Burgerberaad 48

Burgerberaad Borgsate
Het burgerberaad Borgsate draait om de centrale vraag: ‘hoe kunnen we de begane grond van Borgsate inzetten, zodat de wijk een actieve rol pakt bij het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen?’ Om dit te bereiken laat Laurens bewoners van Borghave en Meyburg samen met wijkbewoners meedenken over de nieuwe invulling van de begane grond in de vorm van een burgerberaad. Het burgerberaad bestaat uit ongeveer 50 inwoners uit Schiebroek, samengesteld door een loting.

Jonge stemmen voor de wijk
Voor Anouk en haar vriendin Milou, beide deelnemers aan het beraad, is de motivatie om deel te nemen helder. "We wilden onze stem laten horen”, vertelt Anouk. Ze wonen naast Borgsate en lopen hier vier keer per dag met hun hond Luna langs en zien dit als een kans om mee te denken en hun wijk beter te leren kennen. “We hadden het vermoeden dat zich waarschijnlijk niet zoveel jongeren zouden aanmelden en het leek ons juist belangrijk dat er jongeren zijn die aangeven wat voor hen belangrijk is."

Anouk is een meelevend en betrokken deelnemer aan het burgerberaad. Haar achtergrond in de zorg, ervaring met mensen met een verstandelijke beperking, en haar werk in een kattenpension vormen haar motivatie. Ze benadrukt het belang van diversiteit in de groep en het betrekken van mensen die zich mogelijk niet zo snel zouden aanmelden.

Vrijheid en inspraak
Een van de belangrijkste aspecten van het burgerberaad vindt Anouk de mate van vrijheid en inspraak die de deelnemers krijgen. "Ik dacht echt dat er strikte eisen zouden zijn met: 'Je moet dit doen of je moet dat doen’. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik vind dat echt een positief teken en heel erg leuk. Zo kunnen wij verder denken dan je misschien anders zou doen."
Ze waardeert het dat haar mening serieus wordt genomen door de andere deelnemers en dat er ruimte is voor diverse ideeën. Een van de plannen waar ze aan heeft gewerkt, draait om het betrekken van (huis)dieren bij de activiteiten in Borgsate, geïnspireerd door haar ervaringen in het kattenpension en die van Milou als dierenverzorger. Of dat het uiteindelijk gaat worden weet ze niet, maar het feit dat ze kan meedenken en een bijdrage levert, geeft haar een goed gevoel.

Anouk is zich echter bewust van de uitdagingen die komen kijken bij het creëren van een plek die jong en oud in de wijk samenbrengt. "Het bereiken van jongeren tussen 10 en 20 jaar is een uitdaging," erkent ze. "Maar als het lukt om met het uiteindelijke concept die drempel te verlagen, zou dat mooi zijn." Ze pleit voor een innovatieve benadering, zoals het gebruik van sociale media om deze groep te betrekken naast de meer traditionele methoden zoals de krant.

Een plek voor iedereen
Anouks bijdrage aan het burgerberaad illustreert de waarde van inclusiviteit en het belang van het luisteren naar diverse perspectieven. "Alle deelnemers zitten er met hun eigen referentiekader en dat is gaaf want zo kunnen we elkaar aanvullen met allemaal andere invalshoeken, interesses en behoeftes. Ik merk dat we door de samenstelling van de groep bewust worden van elkaars leefwereld."

Anouk hoopt met haar betrokkenheid én die van de rest van het burgerberaad, een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een plan waarbij de begane grond van Borgsate een plek wordt waar iedereen uit de wijk samen kan komen en daarmee bijdraagt aan de zelfredzaamheid van ouderen.

Lees hier meer over het burgerberaad Borgsate.

Foto 1: Milou, Anouk en hond Luna
Foto 2: Anouk (24), jongste deelnemer burgerberaad Borgsate
Foto 3, 4, 5: Deelnemers tijdens het burgerberaad

Milou, Anouk en hond Luna
Anouk (24), de jongste deelnemer van het burgerberaad Borgsate
Deelnemers tijdens een van de bijeenkomsten
Deelnemers tijdens een van de bijeenkomsten
Deelnemers tijdens een van de bijeenkomsten