RevaStart officieel geopend: een soepele overgang van ziekenhuis naar revalidatie

19 april 2024

RevaStart is een uniek samenwerkingsverband tussen Laurens, Rijndam en het Erasmus MC. Het doel van RevaStart is om mensen zo snel mogelijk te laten revalideren, na een ziekenhuisopname. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaam herstel. Bovendien kunnen patiënten zo sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden. RevaStart is op 18 april feestelijk officieel geopend op de Laurens-locatie Antonius Binnenweg. En ondertekenden bestuurders Arjan Bandel (Laurens), Dirk Schraven (Erasmus MC) en Joris Uges (Rijndam) de samenwerkingsovereenkomst namens de drie organisaties.

20240418 45 M Muus

De juiste zorg op de juiste plek

De stap van ziekenhuis naar intensief revalideren is niet voor iedereen direct haalbaar. RevaStart is er voor patiënten voor wie ziekenhuiszorg niet langer nodig is, maar de stap naar een intensief, medisch specialistisch revalidatietraject nog te groot is. Door de samenwerking op één locatie kunnen patiënten eerder beginnen met hun revalidatie.

Deze bijzondere samenwerking brengt complexe ziekenhuiszorg en revalidatie dichter bij elkaar. Daarmee werken we aan de toegankelijkheid van de zorg, en stijgende zorgkosten en personeelskosten. En bieden we de patiënt beter passende zorg.

Revalidatie op maat

RevaStart is bedoeld voor patiënten bij wie onduidelijk is onder welke indicatie de revalidatiezorg valt of bij wie de combinatie van geriatrische revalidatiezorg (Laurens) en medisch specialistische revalidatie (Rijndam) toegevoegde waarde heeft. Na de doelgroep neurorevalidatie, zijn er later patiënten na plaatsing van een steunhart of harttransplantatie gestart. Verdere uitbreiding met traumachirurgie- en lever- en longtransplantatiepatiënten en laagbelastbare dwarslaesiepatiënten volgt.

Leren van elkaar

RevaStart brengt Laurens, Rijndam en Erasmus MC de mogelijkheid tot samenwerking bij complexe revalidatievraagstukken, onderzoek en innovatie.

Behandelaren geven aan van elkaar te leren en samen tot betere triage te komen. De samenwerking wordt door alle betrokkenen ervaren als inspirerend, leerzaam en leuk. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio kunnen aansluiten bij RevaStart.

Leny
Patiënten vertrekken bij RevaStart met meer kracht en energie voor verder herstel.
Leny van Waaij, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens