Burgerberaad Borgsate zet in op wijkparticipatie

17 maart 2024

In een levendige sfeer kwamen de deelnemers van het Burgerberaad Borgsate opnieuw samen om verder te werken aan plannen voor de begane grond van woonzorglocatie Borgsate in Schiebroek. Het doel van het burgerberaad is duidelijk: hoe kunnen we de begane grond van Borgsate inzetten, zodat de wijk een actieve rol pakt bij het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen?

Burgerberaad3 1

Reflectie en vooruitgang
Terugkijkend op eerdere bijeenkomsten, waarbij kennis werd verzameld en ideeën werden voorgesteld, werd duidelijk dat het burgerberaad op een positief spoor zit. De focus lag op het ophalen van ideeën die de basis vormden voor verdere plannen. Deze ideeën werden gegroepeerd in zeven thema's, variërend van kunst en cultuur tot sport en spel, waardoor een brede kijk op de mogelijkheden ontstond.

Buurtverbinder Rian van Merode deelt inzichten
Rian van Merode, expert op het gebied van buurtverbinding en werkzaam als buurtverbinder bij Gro-up Dock, bracht aan het begin van de dag haar expertise in. Haar ervaring en inzichten boden waardevolle perspectieven op het verbinden van diverse groepen in de wijk. Rian benadrukte onder andere het belang van betaalbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten om een inclusieve omgeving te creëren.

Plannen concretiseren en verfijnen
Na de presentatie werden deelnemers uitgenodigd om zich te verdiepen in de zeven thema's en concrete plannen te ontwikkelen. Met behulp van brainstormsessies en creatieve uitingen begonnen de plannen vorm te krijgen. Het doel was niet alleen om bestaande ideeën uit te werken, maar ook om out-of-the-box te denken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Een belangrijk aspect van het proces was de uitwisseling van feedback op elkaars plannen.

Naar de Toekomst
Alle plannen van het burgerberaad zijn verzameld en worden voorgelegd aan de feedbackcommissie van Laurens. Ze zullen feedback geven op basis van de vooraf gestelde criteria, zoals de bijdrage van het plan aan het vraagstuk, maar ook de financiële en praktische haalbaarheid. Tijdens de volgende bijeenkomst op zaterdag 6 april, gaat het burgerberaad verder met het uitwerken en bijschaven van de plannen.

Foto's: Brandon Baan.