Nieuwe leerwerkplaats in Emmahuis

Eerstejaars studenten Mbo Maatschappelijke zorg Albeda verzorgen activiteiten voor bewoners

Vanaf dinsdag 20 november a.s. starten Albeda Zorgcollege en Laurens Wonen in woongebouw Emmahuis met een leerwerkplaats voor eerstejaars studenten van de mbo-opleiding Maatschappelijke zorg.

In de leerwerkplaats bieden twaalf studenten begeleiding aan de zelfstandig wonende ouderen van het Emmahuis die dat kunnen gebruiken. Tijdens het eerste half jaar van hun opleiding komen de studenten, die nog geen stage lopen, zo toch al in contact met de doelgroep.

Koffie-uurtje en activiteiten organiseren
De studenten verzorgen iedere dinsdag het koffie-uurtje en aansluitende activiteiten. Bijvoorbeeld samen naar buiten gaan, een spelletje doen met een groep bewoners, breien of een praatje maken, maar af en toe ook wat grotere activiteiten zoals samen pannenkoeken eten of kerststukjes maken. De studenten komen wekelijks, schoolvakanties uitgezonderd, bij de bewoners langs.

Activiteitenaanbod
De studenten zijn in september al wekelijks begonnen met een kleine groep bewoners. Vanaf 20 november worden alle ouderen uit het gehele appartementencomplex geïnformeerd en worden zij door de studenten geïnterviewd om qua activiteitenaanbod goed aan te kunnen sluiten op de behoefte van de ouderen.

Leren in de praktijk
De reden voor Albeda Zorgcollege om een werkleerplaats te starten is dat studenten vaak meer en sneller leren in de praktijk. Leren in de schoolbanken over de doelgroep ouderen en over hoe je activiteiten aanbiedt, is echt iets anders dan in direct contact zijn met de ouderen en ervaren waar je in de praktijk tegenaan loopt als je activiteiten aanbiedt.

Leuke dag invulling
Voor Laurens Wonen is de meerwaarde dat de bewoners van het Emmahuis binnen de eigen muren, indien ze dit wensen, op een gezellige manier andere mensen kunnen ontmoeten, met jongeren kunnen omgaan en een leuke dag invulling hebben. Met name voor de ouderen die minder mobiel zijn of alleenstaand kan dit van toegevoegde waarde zijn.

De leerwerkplaats is gevestigd in het Emmahuis van Laurens Wonen aan de Statenweg 209 t/m 475 in Rotterdam.

Laurens Blijdorp
De andere helft van deze klas (twaalf studenten) werkt elke dinsdag in woonzorglocatie Laurens Blijdorp. De studenten verzorgen daar de activiteiten onder leiding van twee activiteitenbegeleiders. Beide groepen hebben op die dag afzonderlijk les van dezelfde Albeda-docent waarbij theorie en praktijk direct gekoppeld worden. De groepen wisselen na tien weken van plek zodat ze diverse leerervaringen opdoen.

Deel op social media

×

Zoeken