Keurmerk 'Dementie op jonge leeftijd' behaald!

We zijn ontzettend trots dat de afdelingen Dominicus en Donatus en dagbesteding JD van Laurens Antonius Binnenweg het PREZO keurmerk ‘Dementie op jonge leeftijd’ hebben behaald!

Bijzondere samenwerking

Vorig jaar zijn 35 collega’s samen gestart om het keurmerk te verkrijgen: van arts tot psycholoog en van diëtist tot verpleegkundige. Met het keurmerk tonen we onze expertise aan op het gebied van het begeleiden van jonge mensen met dementie, maar vooral dat we onze klanten echt centraal stellen. Vragen die de auditors bijvoorbeeld toetsen zijn: voelen de bewoners zich op hun gemak, ervaren ze vrijheid, voelen ze zich veilig genoeg en ervaren ze passende zorg en begeleiding? Jolanda van der Giessen, als teamleider betrokken bij deze ontwikkeling vertelt: “We zijn met de teams bezig geweest om meer vanuit de wensen en behoeften van de bewoners en hun familie te denken en werken. Onze bewoner staat centraal, maar zeker ook de naasten. Wat ons betreft is geen enkele vraag raar. We durven het gesprek aan te gaan, ook onderling en te kijken wat wij kunnen bieden. Familieparticipatie is daarin altijd voorwaarde, net als samenwerking binnen de keten.” Dat is precies wat dit keurmerk zo uniek zal maken: voor het eerst in Nederland gaat een zorgketen op voor het keurmerk: begeleiding thuis (casemanagement), dagbesteding en zorg en begeleiding in de woonsituatie. Daarmee is dit ook een mooi voorbeeld van hoe Laurens samenwerking centraal zet om zo betere zorg te kunnen bieden!

Waardes in het leven

Voor de bewoners en de familie betekent dit traject dat de medewerkers nog meer dan vroeger in gesprek met hen gaan. Snel op vragen terugkomen en de vraagstukken interdisciplinair snel op te pakken en uit te werken. Jolanda vertelt hierover: “Bij de kick-off was specifiek aandacht voor belangrijke waardes in het leven. We focussen in ons werk daar ook op: zoals nog plezier hebben in het leven en veiligheid en geborgenheid voelen in de woongroep.”

Op de foto: teamleiders Maria Hoogvliet, Jolanda van der Giessen en Yvonne Gilijamse.

Deel op social media

×

Zoeken