SBB en Laurens tekenen samenwerkingsovereenkomst

De aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk verbeteren en een leerwerkklimaat scheppen waarbinnen een leven lang leren voor het mbo mogelijk wordt. Dat zijn de belangrijkste punten van de samenwerkingsovereenkomst die Vincent Alkemade van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Hans Huizer Raad van Bestuur van Laurens op 13 september ondertekenden. Hiermee zijn we de eerste Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)-instelling waarmee SBB officieel gaat samenwerken.

In de overeenkomst staat ook dat we meer informatie gaan uitwisselen om de kwaliteit van de opleiding en de begeleiding op de werkplek te bevorderen. Ook kijken we samen hoe praktijkopleiders beter kunnen worden ondersteund.

Beste leerbedrijf

SBB gaat ons verder ondersteunen in het versterken van onze rol als leerbedrijf. Deze zomer zijn we benoemd tot beste leerbedrijf in de sector VVT van Zuid-Holland. Op dit moment werken en leren zo'n 1200 stagiaires en studenten bij ons. Daarom gaan we samen de kwaliteit van de stages en leerbanen monitoren en kijken of verbeteringen mogelijk zijn. Ook willen wij samen met het onderwijs gaan werken met mbo-certificaten. Werken en leren kan dan worden omgezet tot certificaten die voor het diplomaregister.

Werken en leren

September is de maand van het leren. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor het praktijkleren: een combinatie van werken en leren. Ook in de zorg. Laurens is al heel lang bekend met het principe werken en leren in zogenaamde bbl-trajecten voor het mbo en trajecten voor het hbo.

Het aanbieden van leerwerktrajecten aan studenten is van groot belang om nieuwe medewerkers te werven én om medewerkers te behouden. Daarom willen we het leren en ontwikkelen een nog belangrijkere plek geven in de organisatie en zoeken we partners die dit ondersteunen. Naast samenwerking met Albeda en Zadkine, gaan we nu dus ook samenwerken met SBB.

Deel op social media

×

Zoeken