Meer Thuisplusflats in Rotterdam

10 juli 2024

Het aantal Thuisplusflats breidt uit! Vanaf deze zomer telt Rotterdam niet 6 maar 20 Thuisplusflats, verspreid over de stad.

Thuisplus

Thuisplus wonen blijkt een succes. Daarom besloot Gemeente Rotterdam dat er, over de hele stad verspreid, maar liefst 16 Thuisplusflats bij komen. In Ommoord werkten wij al mee aan één van de eerste Thuisplusflats. We blijven dat doen, en bieden nu ook op 3 nieuwe locaties in Rotterdam 'thuisplus' wonen aan:

  • in Ommoord (Anatole France)
  • in Zevenkamp (Nieuw Verlaat)
  • in Blijdorp (Emmahuis)

Wonen met een 'plus'

Thuisplusflats zijn bedoeld voor vitale Rotterdammers van 55 jaar en ouder en voor 55+’ers met een lichte tot matige zorgvraag. De nadruk in Thuisplusflats ligt op het behoud van een goede gezondheid, daarom wordt volop ingezet op preventie. De aanwezigheid van een vast zorg- en welzijnsteam en een vast aanspreekpunt op het gebied van wonen, maakt het mogelijk om gezondheidsproblemen en eenzaamheid vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Er worden daarnaast dagelijks activiteiten georganiseerd die gericht zijn op sociale ontmoetingen en het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn bewegingsactiviteiten, valpreventietrainingen, samen eten en schilder – of dansmiddagen.

Kortom, een woonvorm waar ouderen zo lang, fijn, gezond en veilig mogelijk kunnen wonen. Ook wanneer ze meer ondersteuning en zorg nodig hebben!

Efficiënte en betrouwbare zorg

Elke Thuisplusflat heeft één vaste zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor zowel Wmo-ondersteuning als wijkverpleging (Zvw) en verpleeghuiszorg thuis (Wlz).

Als bewoner kun je hierdoor terecht bij een vast en herkenbaar team van zorgverleners. We kennen het complex en alle bewoners goed, zijn gemakkelijk aanspreekbaar en kunnen elkaar snel vervangen bij ziekte. Dit bevordert een betere uitwisseling van signalen en verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Het vaste Thuisplusflat-team kan bovendien efficiënter werken doordat alle clienten dicht bij elkaar wonen. Daarmee houden we meer tijd beschikbaar voor zorg.

Thuisplus wonen, iets voor u?

De Thuisplusflats zijn bedoeld voor vitale Rotterdammers van 55 jaar en ouder en voor 55+’ers met een lichte tot matige zorgvraag. Juist deze mix van bewoners is van belang in de thuisplusflats.

Op de website van Gemeente Rotterdam leest u meer over hoe u in aanmerking komt voor thuisplus wonen.