Afsluitende bijeenkomst van burgerberaad Borgsate

14 mei 2024

Op donderdag 25 april vond de vijfde en laatste bijeenkomst van het burgerberaad Borgsate plaats, waarbij een sfeer van nieuwsgierigheid en verwachting heerste. Gedurende de bijeenkomsten hebben de circa 50 deelnemers een sterke band opgebouwd door gezamenlijk na te denken over een duidelijk doel. “Hoe kunnen we de begane grond van Borgsate inzetten, zodat de wijk een actieve rol pakt bij het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen?”

Burgerberaad bijeenkomst 5

Succesvolle betrokkenheid

Een goed gesprek met Anneke, een sleutelfiguur in de organisatie van de bijeenkomst, liet zien dat er eerst onzekerheden waren, maar dat de wijk uiteindelijk succesvol betrokken werd. Anneke onderstreepte de diepe verbindingen die binnen de buurt zijn gecreëerd en schetste de toekomstige stappen voor het implementeren van ten minste drie voorgestelde plannen.

Tijdens de slotbijeenkomst zijn er tien plannen gepresenteerd. Deze werden door het burgerberaad geprioriteerd via een ranking-systeem wat leidde tot een gezamenlijk advies aan Laurens.

Het vervolg

Voor de zomervakantie kiest Laurens minimaal drie plannen uit. Dit besluit wordt met de deelnemers gedeeld. We zijn verheugd dat een groot deel van de deelnemers op voorhand heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij de uitvoering van de plannen.

Alle deelnemers van het burgerberaad worden op de hoogte gehouden over de voortgang.