De waardevolle bijdrage van de oudere generatie aan toekomstplannen

11 juni 2024

Wil Kostense, met haar 85 jaar levenservaring, is de oudste deelnemer van het burgerberaad Borgsate. Geboren en getogen in Rotterdam, omschrijft ze zichzelf trots als een echte Rotterdamse. “Rotterdam is thuis,” zegt ze met een warme glimlach. Haar verhaal weerspiegelt haar liefde voor de stad en haar reden om deel te nemen aan het burgerberaad.

Kostense

Over het burgerberaad Borgsate

Het burgerberaad Borgsate draait om de centrale vraag: ‘hoe kunnen we de begane grond van Borgsate inzetten, zodat de wijk een actieve rol pakt bij het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen?’ Om dit te bereiken liet Laurens bewoners van Borghave en Meyburg samen met wijkbewoners meedenken over de nieuwe invulling van de begane grond in de vorm van een burgerberaad. Het burgerberaad bestaat uit ongeveer 50 inwoners uit Schiebroek, samengesteld door een loting.

Anouk, de jongste deelnemer van het burgerberaad, vertelde recent nog over haar motivatie en beweegredenen om deel te nemen. Mevrouw Kostense, de oudste deelnemer, deelt haar motivatie voor deelname aan het burgerberaad.

Inspraak op toekomstplannen

Mevrouw Kostense woont inmiddels al elf jaar in de zelfstandige flat Meyburg in Schiebroek, naast woonzorglocatie Borgsate. De motivatie om deel te nemen helder. “Ik ben natuurlijk ouder, en ik dacht: wie weet wat er op mijn pad komt. Het leek me interessant om inspraak te hebben en een bijdrage te leveren,” zegt ze.

Kostense 2
Ik hoopt dat de ontmoetingsplek in Borgsate een bron van verbinding wordt voor jong en oud
Mevrouw Kostense, deelnemer burgerberaad Borgsate

Een plek voor iedereen

Het burgerberaad heeft voor mevrouw Kostense aangetoond dat je met vreemden, met uiteenlopende achtergronden, gemeenschappelijke doelen kunt bereiken. “Er zat een man aan tafel die op de universiteit werkte en daarnaast een groenteboer. Het maakt niet uit wat je doet, het gaat om het maatschappelijke doel,” zegt ze. “Ik heb ontzettend genoten van de gesprekken en contacten die ik de afgelopen maanden heb gemaakt.”

Vrijwilligerswerk en sociale verbondenheid

Als lid van Stichting De Zonnebloem heeft mevrouw Kostense veel contacten. Ze beschouwt zichzelf als sociaal en actief, een vrijwilliger in hart en nieren. Iedere dinsdag en vrijdag schenkt ze koffie voor de bewoners van de flat en op zaterdag organiseert ze een gezellige borrel. “De gezelligheid en de gesprekken zijn waardevol, vooral voor de mensen die anders misschien eenzaam zouden zijn,” legt ze uit.

De kracht van eenzaamheid bestrijden

Mevrouw Kostense ziet een duidelijke behoefte in de wijk: “Er is veel eenzaamheid en mensen willen graag ergens een kopje koffie kunnen drinken. Het lijkt zo eenvoudig, maar het kan zoveel betekenen voor mensen die sociaal contact missen.” Mevrouw Kostense benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners. “Een plek waar je makkelijk naar binnen kan lopen, waar bijvoorbeeld je kinderen kunnen spelen en waar je raad kan krijgen. Dat vind ik heel belangrijk, vooral voor mensen met een lager inkomen of voor wie de drempel anders te hoog is.”

Betrokkenheid bij leesactiviteiten

Een van haar ideeën voor het burgerberaad was het organiseren van leesactiviteiten voor kinderen. “Volgens mij is het lees- en rekenniveau onder kinderen laag. Dat zie ik in de kranten en hoor ik van anderen. Kinderen leren meer als er interactie is, en dat kan door voorlezen en gesprekken,” legt ze uit. Hoewel dit specifieke plan niet in de top drie eindigde, blijft mevrouw Kostense optimistisch! “Misschien kan het in het uiteindelijke concept op een andere manier toch plaatsvinden, bijvoorbeeld in samenwerking met een school? Je weet maar nooit!”

Een hoopvolle blik op de toekomst

Terugkijkend op haar deelname is mevrouw Kostense trots op de bijdrage die ze heeft geleverd. Ze kijkt uit naar de voortgang van de plannen en hoopt dat de ontmoetingsplek in Borgsate een bron van verbinding wordt voor jong en oud. Haar verhaal is een mooi voorbeeld van hoe de stem van de oudere generatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de plannen voor de toekomst. Half juni wordt bekend welk van de tien plannen uiteindelijk is gekozen. Alle deelnemers van het burgerberaad ontvangen hierover bericht.