Duurzaamheid

We gebruiken als Laurens veel energie, voedsel en grondstoffen. Dit zorgt voor veel CO2-uitstoot en afval en daarmee dragen we bij aan vervuiling van het milieu. Dit moet anders. Daarom zetten we steeds meer groene stappen. Zodat we eraan bijdragen dat mensen zo gezond en zelfstandig en gelukkig mogelijk oud kunnen worden in een prettige leefomgeving.

We gaan de komende jaren hard aan de slag met duurzaamheid
In juni 2022 tekenden we de Green Deal Duurzame Zorg Rijnmond 2022-2025. Sindsdien zijn we hard aan de slag om de belofte die we daarmee hebben gemaakt ook waar te maken: het behalen van het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg. Hiermee hebben we al een mooie duurzame stap gemaakt, maar met het afvinken van de eisen van de Milieuthermometer zijn we nog geen oprecht duurzame organisatie. Daarom willen we de komende jaren écht serieus het verschil gaan maken door op een groot aantal thema’s te verduurzamen. Denk aan: onze gebouwen, inkoop, vervoer, voeding en afval.

We willen dat duurzaamheid in het hart van de organisatie zit
We willen dat elke keuze binnen Laurens een duurzame keuze is. Ook al lukt het misschien (nog) niet altijd om duurzaamheid echt de doorslag te laten geven. Bijvoorbeeld vanwege kosten. Maar we kiezen altijd bewust voor zo duurzaam mogelijk. We kiezen ervoor een duurzame werkgever te worden. Steeds meer (jonge) medewerkers vinden dit belangrijk. Daarom willen we duurzaamheid uitdragen, stimuleren we medewerkers om hier actief aan bij te dragen. En geven we hen, waar mogelijk, een stem bij het maken van duurzame keuzes.

We zetten in op een aantal duurzaamheidsambities
Waarbij het uitgangspunt is dat we grote duurzaamheidswinst behalen. De ambities haalbaar zijn qua wat het vraagt aan verandering in de organisatie, tijd en kosten. En waarbij we uitgaan van best practices en bewezen technologie.

Meer lezen wat we doen op het vlak van duurzaamheid? Lees onze visie 'Stap voor stap naar een groener Laurens'.

Foto 4 FINAL