Wet zorg en dwang

Soms heeft iemand zorg nodig, maar vindt die persoon zelf van niet. Of vindt een arts dat uw naaste bepaalde zorg of medicijnen nodig heeft, maar bent u het daar niet mee eens. Dat kan erg lastig zijn voor u of uw naaste. De Wet zorg en dwang kan u helpen.

De Wet zorg en dwang
De wet zorg en dwang beschermt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. En van mensen met dementie. In de wet staat dat er eerst naar andere mogelijkheden gekeken moet worden, voordat er zorg wordt gegeven zonder toestemming. Daarnaast worden meerdere zorgprofessionals om advies gevraagd, voordat er iets besloten wordt. Onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname wordt alleen toegepast als het écht niet anders kan. Bijvoorbeeld wanneer iemand zonder deze zorg zichzelf of een ander in gevaar brengt.

De Wet zorg en dwang regelt:

  • Wanneer zorg zonder toestemming mag worden gegeven en wanneer iemand kan worden opgenomen.
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt.
  • Wanneer er gekeken moet worden of deze zorg nog steeds nodig is.
  • Het recht op hulp van een cliëntenvertrouwenspersoon.

Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige opname

Van zorgen voor naar samen leven1

Hulp van een externe vertrouwenspersoon
Natuurlijk denken al onze zorgprofessionals in de thuiszorg en op locatie heel graag met u mee. Over wat er wél kan en mogelijk is. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een externe cliëntvertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is niet in dienst van Laurens en helpt u en uw familie bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg of opname. Neem contact op met de vertrouwenspersoon door te bellen of te mailen.

Klachtencommissie
Komt u er ook met de cliëntvertrouwenspersoon niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de externe Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Deze commissie behandelt en beoordeelt klachten met betrekking tot de Wet zorg en dwang. Meer informatie vindt u op de website van de commissie.