Bestuur en Toezicht

Laurens is een stichting. De leiding van onze organisatie ligt bij de Raad van Bestuur, die eindverantwoordelijk is de hele organisatie. De Raad van Toezicht kijkt mee of de Raad van Bestuur zijn werk goed doet.

Laurens heeft drie zorgdomeinen:

 • Thuiszorg, voor zorg aan huis

 • Revalidatie en Palliatieve Zorg, voor revalidatie voor ouderen en zorg in de laatste levensfase

 • Wonen met zorg voor (oudere) mensen die niet meer thuis kunnen wonen

Onze domeinen Wonen met zorg en Thuiszorg staan onder leiding van een directeur Zorg en een directeur Bedrijfsvoering. Het domein Revalidatie en Palliatieve Zorg wordt geleid door één directeur.

Ook hebben we een aantal ondersteunende afdelingen:

  • Facilitair Bedrijf
  • Finance & Control
  • Human Resources
  • Informatisering & Automatisering
  • Strategie, Kwaliteit & Communicatie
  • Vastgoed
  • Zorgverkoop

Iedere afdeling heeft een eigen manager.

Raad van Bestuur

De manier waarop onze Raad van Bestuur werkt, past bij wat mensen nu willen en verwachten. We volgen de richtlijnen over goed bestuur, goed toezicht en duidelijke verantwoording. Deze richtlijnen staan in de Zorgbrede Governancecode. We werken dan ook volgens deze code. De Raad van Bestuur krijgt een vergoeding die past bij de regels.

De Raad van Bestuur van Laurens bestaat uit:
Ronald Buijs (voorzitter)
Arjan Bandel

Het directieteam van Laurens bestaat uit:
Carolien Sino: Thuiszorg, portefeuille Zorg
Rop Spanjaard: Thuiszorg, portefeuille Bedrijfsvoering
Hans Stravers: Revalidatie & Palliatieve Zorg
Fred Ter Meer: Wonen met Zorg, portefeuille Zorg
Raymond van Snek: Wonen met Zorg, portefeuille Bedrijfsvoering
Vacature
: Facilitair Bedrijf
Tessa Bender: Human Resources
Matthijs Overdijk (a.i.): Finance & Control
Marije Brugman: Informatisering & Automatisering
Arjanne Hoogendoorn: Strategie, Kwaliteit & Communicatie

Bestuurssecretaris
Cindy Kooman

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Laurens heeft drie taken:

 • Toezicht houden op het werk van de Raad van Bestuur

 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken bij Laurens als maatschappelijke onderneming

 • Adviseren van de Raad van Bestuur

Om deze taken goed te kunnen doen, is het belangrijk dat Laurens en de Raad van Toezicht elkaar goed op de hoogte houden. Daarom overleggen we vaak met elkaar over belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen binnen Laurens en in de maatschappij. Daarnaast overleggen we ook over het jaarplan. De kwaliteit en veiligheid van onze zorg. En over onze financiële resultaten.

Visie
De Raad van Toezicht werkt op basis van een visie.

Beloning
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht krijgen vergoeding voor hun werk. Daarvoor houden we ons aan de regels van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Leden Raad van Toezicht
Lodewijk de Beukelaar
Helma van Grevenstein
Marian Grobbink
Kees Koedijk (voorzitter)
Marjolein Tasche
Peter Lamers