Kwaliteit van zorg

U wilt zo prettig mogelijk oud worden. Op uw eigen manier, in uw eigen omgeving en binnen uw eigen mogelijkheden. Dat kan bij Laurens. Met zorg en ondersteuning.

Kwaliteitsverslag
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg. Kwaliteit is dan ook een belangrijk onderwerp voor Laurens. Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden. Onze naam past bij onze missie. Laurens was een Romeinse weldoener die in de derde eeuw opkwam voor mensen die dat nodig hadden. Hoe we die naam eer aan doen, leest u in ons Kwaliteitsverslag.

Keurmerken voor kwaliteit

De zorgsector kent verschillende keurmerken. Die laten zien dat een organisatie voldoet aan kwaliteitseisen voor goede en veilige zorg.

Shutterstock 45007243

HKZ-certificaat

We zijn trots dat onze kwaliteit beloond is met het HKZ-certificaat. Dat is het belangrijkste certificaat in de zorgsector. Alle locaties van Laurens en Laurens Thuiszorg hebben dit HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is een ISO 9001-keurmerk en geeft aan dat we intern onze zaken op orde hebben. En dat de klant altijd centraal staat. Maar ook dat onze resultaten betrouwbaar zijn en dat we voortdurend werken aan betere zorg en dienstverlening.

Lees meer
Kortdurende zorg intermezzo

PREZO kwaliteitskeurmerk voor dementie op jonge leeftijd

Jonge mensen met dementie zijn bij ons in goede handen. Dat we het goed doen, blijkt uit het PREZO kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk toont aan dat cliënten tevreden zijn, dat we optimale zorg leveren aan jonge mensen met dementie en dat onze prestaties voor deze doelgroep goed zijn.

Wonen met zorg 23 medicijnen geven

Keurmerk Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 2013 zijn alle medewerkers van Laurens verplicht om (vermoedens van) ouderenmishandeling, huiselijk geweld en kindermishandeling te melden volgens de meldcode. Een speciale aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling adviseert Laurens-medewerkers over dit thema. Deze functionaris registreert alle meldingen van medewerkers van (vermoedens van) ouderenmishandeling, huiselijk geweld en kindermishandeling binnen Laurens.