Medezeggenschap

Bij Laurens vinden we het belangrijk om in gesprek te blijven. Met elkaar én de buurt. Zodat we zorg blijven leveren die past. Vandaag, morgen en in de toekomst. Ons bestuur overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van medewerkers, cliënten, professionals en levenbeschouwelijke en maatschappelijke groeperingen. Om zo een goed beeld te krijgen van hun behoeften. Hun feedback en ideeën helpen ons bij het maken van juiste keuzes. Op zorg- én werkgebied.

Cliëntenraden
Zonder cliënten zijn wij geen Laurens. Daarom hebben zij ook een stem bij ons. Als cliënten een opmerking of idee hebben, kunnen ze dit doorgeven aan de cliëntenraad. Deze raad gaat daarna in gesprek met ons. Zo weten wij altijd wat er speelt in de buurt en op onze woonzorglocaties. En blijft onze zorg passen bij de behoeften van onze cliënten.

Soms gaan ideeën verder dan een oplossing voor een woonzorglocatie of een zorgdomein. Dan bespreken we dat met de centrale cliëntenraad (CCR). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de decentrale cliëntenraad.