Medezeggenschap

Bij Laurens vinden we het belangrijk om in gesprek te blijven. Met elkaar én de buurt. Zodat we zorg blijven leveren die past. Vandaag, morgen en in de toekomst. Ons bestuur overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van medewerkers, cliënten, professionals en levenbeschouwelijke en maatschappelijke groeperingen. Om zo een goed beeld te krijgen van hun behoeften. Hun feedback en ideeën helpen ons bij het maken van juiste keuzes. Op zorg- én werkgebied.

Cliëntenraden

Zonder cliënten zijn wij geen Laurens. Daarom hebben zij ook een stem bij ons. De cliëntenraad is er voor al onze cliënten en zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van iedereen die van ons zorg krijgt. De cliëntenraad adviseert het bestuur en management over thema’s als kwaliteit, eten & drinken, (welzijns)activiteiten, het bevorderen van de veiligheid, de woonomgeving in onze huizen en het omgaan met klachten.

Als een onderwerp meer dan een woonzorglocatie of een zorgdomein raakt, bespreken we dat met de centrale cliëntenraad (CCR). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de decentrale cliëntenraden.

Voorzitter en ambtelijk secretaris CCR
Voorzitter: Jan Tielen
Secretaris: Ruud Bruijn
Email: ccr@laurens.nl