Onze missie en visie

"Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.”

Het is onze missie om u te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op uw eigen manier, in uw eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van uw eigen mogelijkheden. Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden. 

Onze naam 'Laurens' past bij onze missie. Laurens was een Romeinse weldoener, die in de derde eeuw opkwam voor mensen die dat nodig hadden. Het is een naam die we eer aan willen doen! 

Onze visie

Duizenden ouderen vertrouwen iedere dag op de zorg van Laurens. Onze zorgverleners hebben oprechte aandacht voor onze klanten en bewoners. Wij kennen ieders persoonlijke verhaal en levensovertuiging, en we kennen de mensen die voor hen belangrijk zijn. We sluiten daar in de zorg zoveel mogelijk bij aan. In overleg met klanten zelf, hun naasten, andere relevante zorgverleners én vanuit de kennis van ons vak, komen we tot de beste keuzes en oplossingen in zorg- en dienstverlening.

Onze zorgverleners verstaan hun vak. Waar nodig zijn zij gespecialiseerd in een bepaalde zorgvraag. We kunnen vaak ook mensen met ingewikkelde zorgvragen helpen. We bieden verantwoorde zorg thuis. Of als dat nodig is, in een veilige en vertrouwde omgeving: in een van onze revalidatiehotels of verpleeghuizen.

Als Laurens is het een belangrijke uitdaging om onze zorgverleners een omgeving te bieden waarin zij met plezier kunnen werken. Een omgeving waarin naast onze klanten, ook en vooral aandacht is voor henzelf. Onze zorgverleners hebben recht op duidelijkheid en een heldere koers. Ze verdienen een leidinggevende die dichtbij hen staat, die naar hen luistert en oog heeft voor wat zij nodig hebben. En ze hebben recht op een bestuur en directie die voortdurend balans houdt tussen kwaliteit van zorg, zorg voor medewerkers en zorg voor een bedrijfsmatige goede sturing. Zodat we een organisatie zijn waar het prettig samenwerken is en waar medewerkers zich voortdurend kunnen ontwikkelen. Want wij geloven dat tevreden medewerkers zorgen voor écht tevreden klanten.

Wij zijn Laurens. Wat kunnen we voor u betekenen?

 

×

Zoeken