Beleid

Na een financieel zeer zware periode, werken we nu aan ons herstel. Ook in 2017 is het ons doel om een financieel gezonde organisatie te worden én de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

We hebben nog een lange weg te gaan. Financieel was en is het heel moeilijk, maar daar hebben we nu meer grip op. Ook staan we nog onder verscherpt toezicht: de kwaliteit van onze zorg moet beter. Daar hebben we de eerste, goede, stappen in gezet. Maar bovenal willen we onszelf verbeteren: we willen beter met elkaar samenwerken, ieder onze verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken op zaken die niet goed gaan en leren van onze fouten. Want alleen zo worden we écht een gezond Laurens.

Lijnstructuur

Een belangrijke wijziging in onze eerdere koers, is dat we besloten opnieuw te werken met een lijnstructuur. Vanaf 2017 werken we in heel onze organisatie met resultaatsverantwoordelijke managers en teamleiders. 

Opgave voor 2017

Belangrijke doelen voor 2017 zijn:

  • Meer zorgmedewerkers beschikbaar: door reorganisatie en reductie van ondersteunende functies en het verbeteren van de roostering en het plannen.
  • Betere kwaliteit van zorg: door onder meer te zorgen dat we goed opgeleid zijn, onze klanten kennen en ingaan op persoonlijke wensen. En dat we samenwerken: met onze collega’s, met andere zorgprofessionals en met de mensen die voor de klant belangrijk zijn.
  • Een financieel positief resultaat: door een strak gestuurde begroting met onder meer verdere besparing op materiële kosten.
×

Zoeken