Zorgprofessional, dankjewel

We waren op elkaar aangewezen. Dat bracht ons dichter bij elkaar.

2018 was een roerig jaar met behoorlijke tekorten op personeel. En te weinig professionals op alle vlakken in het zorglandschap. En toch… omdat we op elkaar waren aangewezen, heeft het ons dichterbij elkaar gebracht. Respect en dankjewel aan alle zorgprofessionals.

Behoorlijk voor onze kiezen gekregen

Door tekorten op de (operatie)afdelingen in ziekenhuizen konden geplande opnames geen doorgang konden vinden en werden patiënten afgebeld.

Ook in thuiszorgteams was het slecht gesteld. Vooral de zomer was een uitdaging omdat collega’s ook wel eens op vakantie willen. En dat is ze zo gegund, want deze mensen buffelen het hele jaar door om voor ouderen te zorgen en om collega’s op te vangen. Want dat is wat we doen voor elkaar: zorgen.

Op kortdurende zorglocaties was het niet veel beter. We konden alle opname-aanvragen nauwelijks aan vanwege een tekort aan verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, waar zo een grote behoefte naar is.

De griep heeft nog nooit zo lang geduurd en ook dat gaf een enorme druk op de bedden in de gehele ouderenzorg en bij alle verpleeg en verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

Logistieke puzzel met nieuwe wet- en regelgeving

Samen met de ziekenhuizen was het logistiek een enorme puzzel en uitdaging om zoveel mogelijk patiënten als klant in de zorg te nemen. En dan moesten nieuwe collega’s ook nog eens ingewerkt worden in alle hectiek in de wet - en regelgeving. Dat komt er voor een zorgbemiddelaar of transferverpleegkundige wel even allemaal bij.

Maar…. we zijn dichter tot elkaar gekomen

Ik zie dat we 2018 positief gaan afsluiten. Omdat we zo op elkaar aangewezen waren zijn we als ketenpartners dichter dan ooit tot elkaar gekomen. We hebben meer dan in de voorgaande jaren met elkaar gedeeld en dat werpt zijn vruchten af. Samen kom je verder en dat hebben we wel geleerd met de tekorten in goed personeel.

We hebben brede scholing voor alle ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgpartners in Rotterdam georganiseerd. We bespreken en delen de casuïstiek en hebben naar elkaar uitgesproken dat we dit in 2019 weer zo gaan doen. En beter nog.

De wet- en regelgeving is ontzettend lastig. Er zijn ingewikkelde zorgvragen, lange wachttijden, een uitbreiding in werktijden en een pilot om de spoedeisende hulp te ondersteunen. Hierin is veel gebeurd en hebben we ontzettend veel met elkaar opgetrokken. Daar ben ik zo trots op.

Daarom… dankjewel

Ik wil alle transferverpleegkundigen en andere zorgprofessionals bedanken voor de fijne samenwerking. En mijn vertrouwen uitspreken die zo belangrijk is in onze relatie. 2019 wordt een fantastisch jaar als we elkaar blijven informeren en betrekken en als we blijven communiceren en afstemmen. Ik sluit af met een quote van Molière:

Hoe groter het obstakel, des te groter de glorie van de overwinning.

Irma, Ketencoördinator Laurens Entree

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken