Aandacht voor welzijn hoort onlosmakelijk bij effectieve zorg

Kleine verschillen, grote veranderingen

Welzijn speelt een belangrijke rol in de zorg die Laurens aanbiedt. Zhya Boateng is agogisch coach bij Laurens. Zij ziet in haar werk dat aandacht voor welzijn en welbevinden onlosmakelijk is verbonden met effectieve zorg.

Zhya is opgeleid in Agogie, een sociale wetenschap. Dat is de leer van het begeleiden en aansturen van veranderingen in gedragspatronen bij mensen. Zhya vertelt: ‘Ik heb altijd al grote interesse gehad in menselijk gedrag en veranderprocessen. In deze functie kan ik een bijzondere bijdrage leveren aan het leven van mijn klanten. Dat geeft veel voldoening.’

 

 

Je ziet soms dat bewoners zich steeds meer terugtrekken. Dat patroon probeer ik te doorbreken.

 

 
Zhya richt zich in haar werk voor Laurens Aesopus enerzijds op bewoners die niet kunnen of willen meedoen aan de ‘gewone’ activiteiten en op bewoners die naast activiteiten behoefte hebben aan zingeving van het leven. ‘Je ziet soms dat bewoners zich steeds meer terugtrekken, zich eenzaam voelen en dan in een depressie raken. Dat patroon probeer ik te doorbreken. Door met elke bewoner individueel in gesprek te gaan, probeer ik erachter te komen wat zijn of haar passie is en waar hij of zij blij van wordt. En dan probeer ik datgene of die activiteit te realiseren.’

Samen meer betekenen

Waar mogelijk zet Zhya gezamenlijke projecten op. ‘Soms vinden meerdere bewoners hetzelfde leuk om te doen. Dan vormen we een groepje en zetten we daar een project voor op. Ik zoek ook de samenwerking met andere organisaties in de buurt. Want samen kunnen we meer betekenen.’ Een voorbeeld hiervan is het organiseren van buurtgerichte activiteiten, zoals het verzamelen van plastic in de wijk of het schoonmaken van portieken in de flats aan de overkant. De bewoners ontvangen hier een beloning voor in de vorm van een kleine uitkering. ‘Zo geef je mensen het gevoel dat zij iets waardevols doen’, aldus Zhya

Mensen bij elkaar brengen

Maar ook andere, heel persoonlijke zaken bepalen hoe iemand zich voelt. Bewoners van Aesopus hebben vaak meervoudige psychiatrische en lichamelijke klachten en soms een verslavingsachtergrond. Hierdoor kan het voorkomen dat belangrijke familierelaties zijn stukgelopen. Als coach zet Zhya zich ook in dat soort situaties in voor haar klanten. ‘Dan probeer ik - op verzoek van de bewoner - in de familierelatie te bemiddelen. Zo heeft een van de bewoners sinds kort weer contact met zijn dochter die hij al 18 jaar niet meer had gezien. Hij is heel blij weer contact met haar te hebben want dit soort situaties kunnen emotioneel heel zwaar op iemand drukken.’

Want uiteindelijk willen deze bewoners net als iedereen gezien worden.


Positieve invloed 

Aandacht voor gedrag en veranderingsprocessen levert een waardevolle bijdrage aan goede zorg. ‘Het is belangrijk om te kijken naar de positieve invloed van welzijn op zorg en behandeling’, aldus Zhya. ‘Ik zie steeds weer dat kleine verschillen grote veranderingen teweeg kunnen brengen in iemands leven. En dat is wat we willen bereiken: bewoners met een bepaalde problematiek een zinvolle dagbesteding en zingeving bieden op basis van hun eigen behoeftes.
Want uiteindelijk willen deze bewoners net als iedereen gezien worden en het gevoel hebben er te mogen zijn met alles wat daarbij hoort.’

 

Gerelateerde tags

Deel op social media

Gerelateerde verhalen

×

Zoeken