Personele samenstelling voor kwaliteitskader

Als Laurens willen we veilige en vertrouwde zorg leveren. Onze medewerkers zijn daarin de belangrijkste schakel. Daarom is het zo belangrijk dat er voldoende goed opgeleide medewerkers beschikbaar zijn voor onze zorg.

In onderstaande tabel ziet u dit terug in cijfers (peildatum 30 juni 2018).

Functie
Aantal
personen
Aantal FTE
Zorgmedewerker niveau 1 9 5,68
Zorgmedewerker niveau 2 900 539,54
Zorgmedewerker niveau 2+ 363 250,51
Zorgmedewerker niveau 3 1597 1172,95
Zorg Welzijn 93 61,98
Verpleegkundige niveau 4  402 288,34
Verpleegkundige niveau 5 162 123,72
Leerlingen 109 84,69
Behandelaren 240 191,82
Facilitaire medewerkers 549 335,61
Overige medewerkers
(leidinggevenden en ondersteuners)
533 439,76
     
Totaal 4957 3494,60
     
Stagiaires 285
(gemiddeld 500 per maand)
182,57
Overig  13 6,52
     

 

Instroom van medewerkers o.b.v. 01-01-2018 t/m 30-06-2018: 452 
Uitstroom van medewerkers o.b.v. 01-01-2018 t/m 30-06-2018: 423
Verzuimpercentage voortschrijdend op 30-06-2018: 7,35%

Laurens heeft 24 uurs medische en verpleegkundige bereikbaarheid door eigen artsen en verpleegkundigen.

×

Zoeken