5 jaar Laurens Entree: van verwijspunt tot kenniscentrum voor zorgvragen

'Wij brengen eigenlijk de klant op papier in kaart'

Deze maand bestaat Laurens Entree 5 jaar. Wat ooit begon als contactpunt voor verwijzers zoals huisartsen, GGZ of het ziekenhuis, is uitgegroeid tot een echt klantcontactcentrum met een enorme kennis en expertise. Zowel verwijzers als (familie van) klanten en mantelzorgers kunnen 7 dagen per week van 7.00 tot 23.00 uur met al hun vragen over de zorg bij Laurens Entree terecht. Met zorginhoudelijke vragen maar ook met vragen over wet- en regelgeving of financiering van de zorg. Op dit moment bestaat de afdeling uit ongeveer 40 personen die zo’n 67.000 telefoontjes per jaar beantwoorden.

Nancy van de Berg, manager van Laurens Entree, vertelt meer: "Wat wij eigenlijk doen is de klant die een zorgvraag heeft in kaart brengen. Een soort voorintake voordat een klant bij Laurens in zorg komt. Dat geldt voor alle zorg die Laurens biedt: thuiszorg, revalidatie- of herstelzorg en opname in een van onze verpleeghuizen."

 Hoe en waar kunnen we klanten de beste zorg bieden? 

 

 


Passende zorg

Laurens Entree is verantwoordelijk voor de instroom, door- en uitstroom van klanten. "Als een (mantelzorger van) een klant of verwijzer ons belt, dan inventariseren we allereerst de zorgbehoefte van een klant. Kunnen wij aan die zorgvraag voldoen, dan kijken we hoe en waar de klant de best passende zorg kan krijgen. Het gaat daarbij natuurlijk wel om gefinancierde zorg. Soms leggen we eerst samen met specialist ouderengeneeskunde of een GZ-psycholoog een ziekenhuisbezoek af om te kijken of we iemand wel echt de juiste zorg kunnen bieden. Dan komt het voor dat we bijvoorbeeld een transferverpleegkundige adviseren iemand toch door te verwijzen naar een collega VVT-aanbieder in de regio of de GGZ."

Heel belangrijk dat Laurens Entree goed op de hoogte is en blijft.


Actuele onderwerpen

"Maar we doen nog veel meer," legt Nancy uit. "We vragen zorgindicaties aan, kijken hoe iemand verzekerd is en waar hij of zij recht op heeft vanuit de verzekering en leggen uit hoe wet-en regelgeving werkt. Heel belangrijk dus dat Laurens Entree medewerkers goed op de hoogte zijn en blijven. Daarom organiseren we om de week drie klinische lessen over actuele onderwerpen, zoals over de Wet zorg en dwang die per 1 januari van kracht is gegaan. Er bestaat nu eenmaal geen opleiding voor zorgbemiddelaar. Ik heb dan ook veel respect voor onze medewerkers die enorm gedreven en met heel veel inzet hun werk doen."

Je moet het met elkaar doen in de regio.


Signaalfunctie en samenwerkingen

"Juist omdat wij goed op de hoogte zijn van alle veranderingen in de zorg, vervullen wij ook een signaalfunctie. Wij merken bijvoorbeeld dat wanneer er veel druk is op de ziekenhuisbedden in de regio, dat ook druk oplevert in de verpleeghuiszorg, revalidatie- en thuiszorg. Gelukkig werken we in Rotterdam goed samen met onze ketenpartners. Zo stemmen we regelmatig zaken met elkaar af en kijken we gezamenlijk hoe eventuele knelpunten het best kunnen worden opgelost. Wij vinden het daarom belangrijk om ook binnen Laurens goed aan te sluiten bij onze werkprocessen. Zo kunnen wij vanuit onze kennis en expertise meedenken over de inrichting van die werkprocessen."

"Regionale samenwerkingen rondom kwetsbare ouderen worden steeds belangrijker. De organisatie van de zorg is de laatste jaren behoorlijk veranderd en ook complexer geworden. We merken dan ook dat we het niet meer alleen kunnen. Je moet het met elkaar doen in de regio: samen komen we verder!" 

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken