Thuisbegeleiding

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kunt u het gevoel hebben de controle over uw leven en/of uw gezin kwijt te raken. Wanneer de juiste zorg en begeleiding ontbreken, ontstaan er meestal problemen op verschillende gebieden. Vaak zijn er wel mensen in uw omgeving die kunnen helpen of even kunnen bijspringen. Soms is er meer nodig.

Bij Laurens thuisbegeleiding gaan we systeemgericht te werk. Dat wil zeggen dat we u en uw (directe) omgeving betrekken bij de ondersteuning. Daarnaast staat niet uw beperking centraal, maar kijken we juist naar de mogelijkheden die u heeft ondanks uw beperking.

Praktische ondersteuning


Onze thuisbegeleiders bieden intensieve en praktische ondersteuning in de thuissituatie:

  • Het leren omgaan met een handicap of beperking
  • Emotionele problemen
  • Het opbouwen van sociale contacten
  • Het oppakken van een dag- en vrijetijdsbesteding (hobby, werk)
  • De aanpak van een verslaving
  • Problemen op het gebied van persoonlijke verzorging
  • Het draaiend houden van het huishouden
  • Het op orde brengen en houden van de administratie/ financiën
  • Problemen op het gebied van opvoeding

Kosten

De bekostiging van thuisbegeleiding gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor ondersteuning en begeleiding vanuit de Wmo wordt door het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht.

Meer weten!

Neem contact op met Laurens Entree via 010 33 23 000

×

Zoeken