Zorg voor Energie week

Energiebesparingsweek binnen Laurens: Zorg voor Energie

Ook bij Laurens is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Een belangrijk onderdeel van verduurzamen is energie besparen, zeker omdat de zorgsector heel veel energie verbruikt. We doen daarom mee aan de Zorg voor Energie campagneweek van 9 tot en met 13 oktober. Tijdens deze week ligt de aandacht op energie besparen en energieverspilling tegen gaan. Als we allemaal een beetje beter opletten, kunnen we samen een groot verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het lager zetten van de thermostaat, de vaatwasser alleen laten draaien als deze helemaal vol is, of het uitdoen van de lichten als er niemand in een kamer of ruimte is.

Maar natuurlijk richten we ons niet alleen op het besparen van energie, zuinig omgaan met de planeet en beperkte grondstoffen vraagt veel meer van ons. Binnen Laurens hebben we daarom in juni 2022 de Green Deal getekend. En zijn we hard aan de slag om voor al onze locaties het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg te behalen. 

Thema's

Om dit niveau te behalen gaan we met de volgende thema’s aan de slag: 

  • CO2-reductie: we ontwikkelen routekaarten voor verduurzaming van al ons vastgoed, te beginnen met de panden in eigendom. Daarnaast proberen wij energie te besparen, bijvoorbeeld door de energiebesparingsweek die we nu organiseren en door in de winter een lagere temperatuur in onze gebouwen aan te houden;
  • Circulaire bedrijfsvoering: we onderzoeken hoe we meer circulair kunnen werken door bijvoorbeeld afval te scheiden en te kiezen voor middelen die hergebruikt zijn of kunnen worden (reusables in plaats van disposables);
  • Medicijnen uit afvalwater: door bijvoorbeeld alert te zijn op correcte afvoer van cytostatica en restjes vloeibare medicijnen niet weg te spoelen in de gootsteen;
  • Gezond makende leef- en werkomgeving en milieu: denk hierbij bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, het voorkomen van het gebruik van schadelijke stoffen in bijvoorbeeld textiel en schoonmaakmiddelen en het stimuleren van schoon en zuinig vervoer.

Duurzame stappen binnen Laurens

De eerste kleine stappen zijn inmiddels al gemaakt: we zijn overgestapt op duurzamere schoonmaakmiddelen, zamelen onze afgeschreven bedrijfskleding in, hebben de papieren koffiebekers vervangen door porseleinen en stappen over op alleen nog elektrische voertuigen. Maar uiteraard gaan we nog veel meer duurzame stappen zetten! 

Gelukkig zijn daarnaast er ook veel collega’s met een groen hart, die inmiddels samenwerken in een Green Team. In kleine groepjes werken zij aan grotere en kleinere stappen om Laurens steeds duurzamer te maken, vanuit hun ervaringen in de praktijk. Zo hebben zij het al voor elkaar dat de standaard bloemen bij indiensttreding zal worden vervangen voor een duurzaam presentje. 

Deel op social media

×

Zoeken