Vaccinatiebeleid verpleeghuizen

Op zondag 14 februari plaatste RTL Nieuws een bericht over de wijze waarop zorgorganisaties in de regio Rijnmond uitvoering hebben gegeven aan het vaccinatiebeleid voor verpleeghuizen. Medewerkers van verpleeghuizen waren begin januari als een van de eerste aan de beurt om gevaccineerd te worden. Zij komen tenslotte vanuit hun werk, dagelijks in contact met kwetsbare ouderen voor wie het virus extra gevaarlijk is.

Volgens RTL Nieuws hebben de verpleeghuizen die onder Conforte vallen, onterecht alle medewerkers die in een verpleeghuis werken, uitgenodigd voor een vaccinatieRTL Nieuws stelt dat het ministerie van VWS stelt dat dit alleen bedoeld was voor medewerkers die de bewoners in een verpleeghuis direct verzorgen of verplegen.

Wij vinden dat het gevoerde beleid conform de afspraak is met de GGD-GHOR regio Rijnmond. Namelijk dat de werkgevers gezamenlijk de definitie van werknemers, inclusief ZZP-ers en ondersteunend personeel in contact met kwetsbaren, bepalen. De ConForte-leden hebben daarbij gezamenlijk bepaald dat alle medewerkers die binnen de muren van een verpleeghuis werken tot deze groep behoren. Zij vormen allen de kring rondom de kwetsbare ouderen die in het verpleeghuis wonen.

Kwetsbare bewoners

Regio Rijnmond is lange tijd een hotspot van besmettingen geweest. We hebben gezien dat een aantal grote uitbraken ook door andere medewerkers die in de verpleeghuizen werken, werden veroorzaakt. Om besmettingen te voorkomen, hebben wij daarom niet alleen zorgmedewerkers uitgenodigd maar ook huiskamer assistentes, gastvrouwen en receptionistes die in het verpleeghuis in contact staan met bewoners, bezoekers en andere medewerkers. We beschermen de kwetsbare bewoners in het verpleeghuis niet, als we maar een deel van de mensen die in het verpleeghuis werken, vaccineren. Onze prioriteit is en blijft het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze kwetsbare bewoners. Een en ander conform de regionale richtlijnen van de GGD-GHOR Rijnmond.

Deel op social media

×

Zoeken