Subsidie voor onderzoek lange termijn gevolgen COVID-19

De afdelingen Longgeneeskunde, Intensive Care en Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC, hebben in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Laurens een subsidie van bijna € 500.000 gekregen van ZonMw voor CO-FLOW, een onderzoek naar de lange termijn gevolgen van COVID-19. Eerder ontvingen zij hiervoor al een startfinanciering van € 60.000.

Het onderzoek moet inzicht bieden in de langetermijngevolgen van COVID-19 zodat de nazorg beter kan worden afgestemd op de patiënt. Verwacht wordt dat ex-corona patiënten na hun ziekenhuisopname nog lang klachten houden op verschillende gebieden. Daarom volgen deze patiënten verschillende nazorgpaden, bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of fysiotherapiepraktijk. Deze nazorgpaden zijn speciaal ontwikkeld voor deze nieuwe patiëntengroep. Op dit moment  is nog weinig bekend over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van de nazorg.

Patiënten volgen

Om de nazorgpaden door te ontwikkelen, worden patiënten die in de regio Rotterdam-Rijnmond in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, gedurende 2 jaar systematisch gevolgd. Zo wordt een groot aantal gegevens verzameld over patiëntstromen, zorggebruik, en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief en psychologisch herstel.

Start

Half juni is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de studie. Het onderzoek wordt  uitgevoerd in samenwerking met diverse ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond, waaronder Laurens. 

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het COVID-19 Programma Zorg en Preventie van ZonMw.

Deel op social media

×

Zoeken