Samenwerken voor goed opgeleide zorgmedewerkers

Op donderdag 26 januari 2017 is het Zorgpact Rotterdam van start gegaan. Het zorgpact is een samenwerkingsverband van zorg- en onderwijsinstellingen en gemeente Rotterdam. Het doel is om de aansluiting tussen zorgonderwijs en het (zorg)werkveld te faciliteren en te optimaliseren.

Leren op de werkplek

De ondertekening vond plaats bij woonzorglocatie Laurens De Hofstee. Het Albeda College en zorgorganisatie Laurens werken samen bij pilot ‘Praktijkgestuurd Leren’ voor de opleiding tot mbo-Verpleegkundige. Dit is een nieuwe benadering van leren en lesgeven op de werkplek. De methode speelt in op de snel veranderende praktijk waarin de eigen regie van de klant en een andere manier van zorg verlenen centraal staan. De studenten krijgen geen regulier lesprogramma op school, maar werken wekelijks tweeënhalve dag bij de zorglocatie en krijgen daar twee dagen per week les van docenten van het Albeda College.

Zorgpact Rotterdam

Bij het Zorgpact Rotterdam zijn betrokken: de 24 zorginstellingen aangesloten bij het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg en vier onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs: het Albeda College, Zadkine, Hogeschool Rotterdam en het Hoornbeeck College en de gemeente Rotterdam.

Ondertekening

In aanwezigheid van Doekle Terpstra (aanjager van het landelijk Zorgpact) presenteerden de bestuurders van de aangesloten zorg- en onderwijsinstellingen en wethouder Hugo de Jonge van gemeente Rotterdam hun ambities op zeven regionale thema’s die bijdragen aan de afstemming van het onderwijs op de veranderingen in het zorgwerkveld. De thema’s zijn: leren op de werkplek, een leven lang leren, regionale strategische personeelsplanning, opwaartse druk in opleiding Rotterdam als mbo-stad (‘hbo-isering’), Rotterdams accent: mbo-2, zorg en technologie, vakmanschap: generiek-specifiek.

 

We staan ook in Rotterdam de komende tijd voor een groeiende opgave om de zorg te kunnen leveren die gevraagd wordt.

Voldoende en gekwalificeerd personeel is een absolute voorwaarde om aan die vraag te kunnen voldoen. Het zorgpact gaat daarin een belangrijke rol spelen. Dat zegt Hugo de Jonge, wethouder (jeugd, onderwijs en zorg) gemeente Rotterdam over het belang van het Zorgpact.


Landelijk zorgpact

Het landelijke Zorgpact is ontstaan in het Kabinet-Rutte 2, om samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid te ondersteunen en versterken. De ideeën moeten volgens het Kabinet uit de regio komen via regionale zorgpacten, waarvan het Rotterdamse zorgpact nu is gepresenteerd.

 

Deel op social media

×

Zoeken