Publicatie jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was zonder twijfel het moeilijkste jaar in de geschiedenis van Laurens. We kozen voor een kort en bondig jaarverslag waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en prestaties, zoals de wet- en regelgeving en de Zorgbrede Governancecode ons voorschrijft.

Dit jaarverslag is later dan gebruikelijk. Eén van de oorzaken daarvan was de invoering van een nieuw ICT systeem. Mede daardoor hadden wij niet op tijd de beschikking over de juiste cijfers voor 2015. Daarom hebben we aan de Inspectie Gezondheidszorg uitstel aangevraagd en gekregen voor het publiceren van onze jaarrekening. Inmiddels is deze gereed. 

In het voorwoord leest u dat onze organisatie in 2015 uit balans raakte door een groot aantal veranderingen die samen vielen en de maatregelen die we toen, maar ook nu nog nemen om weer een gezond bedrijf te zijn en te blijven. De impact hiervan op onze medewerkers is ongekend groot. We hebben diepe bewondering voor de inzet die zij iedere dag opnieuw tonen. 

Download ons jaarverslag
Download onze jaarrekening
 

Deel op social media

×

Zoeken