Oordeel NZa bekend

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat Laurens in 2013 en 2014 de geleverde zorg voor Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) verkeerd declareerde. Wij hebben het onjuist gedeclareerde bedrag  terugbetaald. De NZa legt ons een boete op van 400.000 euro. Vanaf 2015 is de manier van declareren van deze specifieke zorg aangepast, deze verkeerde manier van declareren komt bij Laurens sindsdien niet meer voor.

Voor MSVT werden in 2013 en 2014 normtijden gedeclareerd. Toen de NZa haar onderzoek startte, kwam deze manier van declareren al niet meer voor. We hebben een extern bureau onderzoek laten doen naar onze registraties en declaraties, om ook in de toekomst onjuist declareren te voorkomen. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar grote veranderingen doorgevoerd in onze bedrijfsvoering.

Laurens kampte in 2015 en 2016 met financieel grote verliezen en stond onder verscherpt toezicht. Inmiddels zijn de financiële resultaten positief en in maart 2017 sprak de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar vertrouwen uit in de kwaliteitsverbetering bij Laurens. Vanaf 1 januari 2018 start bij Laurens een nieuwe, vaste Raad van Bestuur.

 

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken