Onderzoek 'Beter Thuis met Dementie'

“ Behalve hele goede adviezen, maar ook de ervaringen van de andere mantelzorgers, hebben mij in elk geval klaargestoomd voor de nabije toekomst. Hoe moeilijk die ook wordt.”

Zo gezond en zelfstandig mogelijk oud worden, thuis in uw eigen omgeving. Met een partner met dementie kan dat een hele opgave zijn. Daarom start Laurens met het wetenschappelijk onderzoek Beter Thuis met Dementie. 

Zevendaagse cursus voor mantelzorgers én partners

In dit onderzoek wordt bekeken of mantelzorgers, na het volgen van een intensieve, zevendaagse cursus, beter in staat zijn te zorgen voor en te leven met zijn of haar partner met dementie.

Honderd echtparen

Laurens is daarom op zoek naar in totaal 144 echtparen waarvan één van beiden partners de diagnose dementie heeft gekregen. Na een loting wordt deze groep gesplitst in een onderzoeks- en een controlegroep.

Onderzoeksgroep

In de periode mei t/m december 2016 krijgen steeds vier echtparen uit de onderzoeksgroep een zevendaagse cursus aangeboden (zondag t/m zaterdag) in een vakantiehuis nabij Simonshaven. De mantelzorgers volgen een intensief programma, begeleid door een ergotherapeut, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde. Zij leren hoe zij hun partner kunnen verzorgen en beter kunnen leven met hun partner met dementie. Voor degenen met dementie is er een passend en gezellig activiteitenaanbod. De eigen bijdrage bedraagt € 10 per persoon per dag. De nazorg bestaat uit terugkomdagen en telefonisch contact.

Controlegroep

De echtparen uit de controlegroep blijven thuis, maar worden in dezelfde week mondeling en telefonisch geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Als dank voor hun deelname krijgen zij een dagje uit aangeboden.

Onderzoek

De cursussen voor mantelzorgers en hun partners met dementie vinden plaats in het kader van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek en worden mogelijk gemaakt door ZonMw, Zilveren Kruis, Deltaplan Dementie en PGGM Stimuleringsfonds/Alzheimer Nederland. Aanleiding hiervoor is een vergelijkbare cursus in Australië die tot zeer goede resultaten leidde. Daar bleek dat mantelzorgers dankzij de cursus minder psychische klachten hebben en hun partners met dementie minder gedragsproblemen. De echtparen wonen langer samen thuis, omdat de partners met dementie later worden opgenomen in een verpleeghuis en zij overlijden minder snel. Binnen het project Beter Thuis met Dementie onderzoeken we of zo’n cursusweek in Nederland dezelfde effecten heeft.

Verzekerde zorg

Het onderzoek loopt tot eind 2017. Daarna willen de onderzoekers de deelnemers zolang mogelijk blijven volgen, zodat ook de effecten op lange termijn te meten zijn. Bijvoorbeeld door eens per jaar een korte vragenlijst voor te leggen. Is de cursusweek bewezen effectief? Dan willen de onderzoekers er samen voor zorgen dat de cursus onder verzekerde zorg gaat vallen. Uiteindelijk is het de bedoeling is om de cursus vervolgens op meer plaatsen in Nederland aan te kunnen bieden in samenwerking met andere zorgorganisaties.

Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met Miranda Kamies of bel 010 443 04 18 of kijk op de website. In dit onderzoek kijken wij of na het volgen van een intensieve, zevendaagse cursus de mantelzorger beter in staat is te zorgen voor en te leven met zijn of haar partner met dementie.

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken