Nieuwe vorm van praktijkleren

Een opleidingsmethode die inspeelt op de snel veranderende praktijk, waarin de eigen regie van de klant en een andere manier van zorg verlenen centraal staat. Dat is de pilot 'Praktijkgestuurd Leren' in verpleeghuis Laurens De Elf Ranken in Barendrecht. Echte situaties op de werkvloer zijn uitgangspunt voor het leren.

Vandaag tekenden Ingrid Tuinenburg, directeur branche Gezondheidszorg van het Albeda College en Hans van Petten, directeur Domein Wonen met zorg van Laurens de samenwerkingsovereenkomst voor de pilot ‘Praktijkgestuurd Leren’. 

Praktijk centraal

‘Praktijkgestuurd Leren’ is een nieuwe benadering van leren en lesgeven. De methode speelt in op de snel veranderende praktijk waarin de eigen regie van de klant en een andere manier van zorg verlenen centraal staan. De studenten krijgen geen regulier lesprogramma. Ze werken wekelijks tweeënhalve dag bij De Elf Ranken en krijgen twee dagen per week les op de zorglocatie van docenten van het Albeda College.

Leervragen uit de praktijk

Dilemma’s op de werkvloer zijn een belangrijk uitgangspunt voor het leren van de studenten. Actuele vraagstukken worden meegenomen naar het leslokaal. Heeft een bewoner bijvoorbeeld moeite met eten? Dan gaan de lessen over slikken en kwaliteit van voeding of wordt het dilemma in teamverband besproken. Voor studenten betekent dit dat ze leren wat op dat moment relevant is binnen de zorg. Zij worden daarin begeleid door docenten van het Albeda College, praktijkopleiders, werkbegeleiders en teamleiders van De Elf Ranken. Deze aanpak bevordert ook de deskundigheid van de medewerkers in De Elf Ranken.

Pilot Praktijkgestuurd Leren

Belangrijk doel van de pilot is om de kloof tussen praktijk en theorie te verkleinen. Ook wordt onderzocht wat effectief is in het opleiden van studenten en het bevorderen van de deskundigheidsbevordering van de huidige medewerkers. Aan de pilot doen in totaal 62 studenten mee. De eerste groep studenten is in september gestart.

Zorgpact Rotterdam

De pilot is één van de projecten die bijdragen aan de kennisverzameling van het Zorgpact Rotterdam dat begin december van kracht is. Binnen het Zorgpact Rotterdam werken de gemeente en Rotterdamse zorg- en onderwijsinstellingen straks samen om zorgmedewerkers op te leiden voor de toekomst.

Deel op social media

×

Zoeken