Nieuwe samenwerking met Havenziekenhuis voor betere thuiszorg

In navolging op de transmurale zorgbrug met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel, is er nu ook een transmurale zorgbrug met het Havenziekenhuis in Rotterdam. Deze brug zorgt voor begeleiding van ziekenhuis naar huis voor patiënten die ouder dan 70 jaar èn kwetsbaar zijn. Het belangrijkste doel is achteruitgang in het dagelijks leven na de ziekenhuisopname te voorkomen.

Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, Lelie zorggroep (Agathos en Curadomi), Dunya, Humanitas, Middin, Careyn en Thuis in Zorg en het Havenziekenhuis werken vanaf 1 januari samen in het project ‘Transmurale Zorgbrug’.

Hoe werkt de zorgbrug?

Bij een (spoed)opname in het Havenziekenhuis vindt bij iemand die 70 jaar of ouder is een specifiek screening plaats om vast te stellen hoe kwetsbaar hij/zij is. Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld vallen, verwardheid, moeite met alledaagse dingen of in korte tijd veel gewichtsverlies. Op basis hiervan wordt gekeken welke nazorg noodzakelijk is. Zij kan contact opnemen met de thuiszorgorganisatie over de zorginzet en kan hulpmiddelen aanvragen die de thuis nodig zijn. Ook kan de transferverpleegkundige adviseren en bemiddelen bij tijdelijke of vaste plaatsing in een verpleeghuis, een aanvraag doen voor revalidatie en een zorgindicatie bij CIZ aanvragen.

Belangrijk binnen de transmurale zorgbrug is, dat er altijd een uitgebreide volledige warme informatieoverdracht tussen het ziekenhuis en de wijkverpleging plaats vindt. En wanneer er sprake is van hoge kwetsbaarheid, komt de wijkverpleegkundige eerst langs in het ziekenhuis.

Het Havenziekenhuis en de thuiszorgorganisaties hebben donderdag 15 december de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin beloven ze om samen de nazorg voor kwetsbare 70-plussers te verbeteren.

Meer informatie over de transmurale zorgbrug van het Havenziekenhuis vindt u op de website van het Havenziekenhuis.

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken