Focusgroepen over Toekomstbestendige Zorg

Ideeën over Toekomstbestendig Werken in de zorg

Binnen het domein Wonen met Zorg van Laurens denken we steeds meer na over het toekomstbestendig maken van de zorg. We moeten namelijk de komende jaren hetzelfde werk met steeds minder mensen gaan doen. Samen met Stichting FWG doen we al sinds november 2022 onderzoek naar hoe taken en werkzaamheden verdeeld zijn en hoe dit beter kan. 

Fase 1.2 van het onderzoek

Eerder hebben we de resultaten van fase 1.1 van het onderzoek al gedeeld. Deze eerste fase van het onderzoek was een kwantitatieve analyse van de werkzaamheden binnen Laurens. Behalve cijfers, verdeling van werkzaamheden en taken en het turven van uren, willen we natuurlijk ook in gesprek met onze collega’s. 

 Voor fase 1.2 van het onderzoek Toekomstbestendig Werken is daarom in verschillende focusgroepen het gesprek aangegaan met medewerkers van Laurens. Dit waren collega’s van onder andere het zorgdomein, maar ook van het facilitair bedrijf, de behandeldienst en kantoorpersoneel. Onder leiding van gespreksleiders van FWG werden deze collega’s bevraagd over hun werk. Wat zijn mogelijkheden en kansen om de zorg beter in te richten? 

Onderwerpen en thema’s

Voorafgaand aan de focusgroepen werden de deelnemende medewerkers gevraagd om na te denken over verschillende vragen: 

  • Van welke werkzaamheden die je nu doet, vind je dat ze eigenlijk niet bij jouw takenpakket horen? 
  • Wat kan er efficiënter in jouw werk en hoe zouden we dit kunnen doen? 
  • Welke veranderingen in jouw werk zouden ervoor kunnen zorgen dat jij meer werkplezier ervaart?

Tijdens de gesprekken is hier dieper op ingegaan, en werden medewerkers gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. De thema’s die zijn besproken zijn bijvoorbeeld: roosters, werkprocessen, vitaliteit, budget, cultuur, taakherschikking en werk-privé balans. Een heleboel onderwerpen zijn dus aan bod gekomen. 

Ideeën van medewerkers

De focusgroepen hadden als voornaamste doel om sámen met de medewerkers te praten over hoe het werken in de zorg toekomstbestendiger kan worden ingericht. Een mooie gelegenheid voor onze collega’s om hun ideeën te delen en te bespreken hoe dit op hun locatie zou kunnen werken. 

Hier kwamen onderwerpen naar voren die vaker worden geopperd, en waar in de organisatie ook al mee aan de slag is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan meer inspraak van medewerkers op de roosters, het betrekken van medewerkers bij besluitvorming en meer verantwoordelijkheid leggen bij de teams. 

Daarnaast waren er ook nog out-of-the-box ideeën, waarbij de collega’s wat meer buiten de gebruikelijke kaders dachten. Zo werd geopperd om cliënten met een minder zware zorgvraag te laten helpen (indien zij dit willen) met bijvoorbeeld koken. Ook werd gedacht aan het oplossen van het hoge verzuim in de zorg: zo zou het voor veel medewerkers fijn zijn als er bijvoorbeeld een fysiotherapeut of geestelijk verzorger voor hen beschikbaar is. 

Bovenal vonden de collega’s het fijn om met elkaar in gesprek te gaan, en te horen hoe het eraan toegaat op verschillende locaties. Jolanda Hoogenboom (activiteiten- en welzijnsbegeleider bij Laurens) vond het waardevol om bij een focusgroep aanwezig te zijn:  “Ik vond het een leerzame middag. Veel dingen die collega’s zeiden waren herkenbaar. Er werden goede en minder goede punten genoemd over de huidige gang van zaken, maar het was duidelijk dat iedereen de focus op de toekomst wilde richten. Zo kunnen we met elkaar, met de verbeterpunten aan de slag.”

“Ik vond het een leerzame middag. We kunnen nu met elkaar, met de verbeterpunten aan de slag.”

Het vervolg

Dit was de laatste tussentijdse update van dit onderzoek. Naar verwachting presenteren we in november het eindrapport, dat niet alleen voor onze organisaties, maar ook voor andere verpleeghuizen in Nederland een grote inspiratiebron zal zijn. Wordt vervolgd!

Lees hier meer over het onderzoek: 

Deel op social media

×

Zoeken