De mensen van Laurens... Hannie

Kwaliteit aan het leven toevoegen voor mensen die geen lang leven meer hebben

Hannie is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Laurens Thuiszorg en eindverantwoordelijk voor de organisatie van zorg voor ernstig zieke mensen die thuis verblijven. Zowel zorginhoudelijk als financieel. Hannie zet zorg in vanuit de wijkverpleging en het zorgteam, zorgt voor de juiste aanwezige hulpmiddelen, de juiste hoeveelheid zorg, de juiste deskundigheid van zorg en helpt met de indicatie voor de vergoeding bij de zorgverzekeraar. Daarnaast kan ze andere zorgverleners inschakelen voor huishoudelijke hulp of ergotherapie. Alles in nauwe samenwerking met de huisarts. “Met palliatieve zorg ga je echt voor de kwaliteit van leven in de laatste maanden, weken of dagen van iemands leven”.

Praten, vertrouwen creëren en er zijn voor mensen

Ik begeleid mensen in de laatste fase van hun ziekte en hun leven. Ik ben gespecialiseerd in oncologie (mensen met kanker) en palliatieve zorg (mensen die niet meer kunnen genezen van hun ziekte). De grootste groep mensen heeft kanker, maar het kan ook gaan om mensen met COPD of ALS.

Aanmeldingen komen vanuit het ziekenhuis en via de huisarts als een cliënt uitbehandeld is en thuis de laatste tijd wil doorbrengen. Ik ga bij de mensen op bezoek om de situatie in kaart te brengen. Naast de organisatie van zorg houd ik me ook bezig met het tijdig signaleren en opvangen van problemen in de thuissituatie, die samenhangen met de ziekte en behandeling. Ik richt me daarbij op zowel patiënt als op de naasten.

Ik probeer tijdig klachten en symptomen te signaleren om erger te voorkomen.

In mijn werk is het belangrijk om mensen goed te begeleiden en thuis op te vangen na de enorme hoeveelheid informatie die ze in het ziekenhuis of van de arts hebben gekregen.

Ik probeer vertrouwen op te bouwen, biedt een luisterend oor, stel vragen en breng wensen in kaart. Vervolgens ga ik regelmatig op huisbezoek om te kijken hoe het ervoor staat. Als het nodig is, organiseer ik direct extra hulp.

Uiteindelijk is de bedoeling van palliatieve zorg om ruimte en rust te creëren om goed afscheid te nemen van elkaar en het leven.

Afwisselend werk

Ik werk zowel op kantoor om zaken te organiseren als bij de mensen thuis. Daarnaast ondersteun ik de huisarts om de juiste beslissingen te nemen en ik geef klinische lessen aan collega’s. Ik vind het erg prettig om afwisselend werk te doen en mezelf continu uit  te dagen en te verbeteren.

Ik ben tien jaar wijkverpleegkundige en daarna tien jaar indicatieadviseur (CIZ) geweest. Ik vond het erg interessant, maar omdat er inmiddels ook mensen in mijn directe omgeving waren overleden voelde mijn kantoorbaan niet meer goed. Ik wilde terug naar het ziekenhuis en me specialiseren in oncologie en werd uiteindelijk gespecialiseerd wijkverpleegkundige met oncologie en palliatieve zorg als specialisatie.

Ik wil iets betekenen voor mensen en kwaliteit aan het leven toevoegen voor de mensen die geen lang leven meer hebben.

Naast kwaliteit ook verlening van het leven

In mijn werk leer je dat alles relatief en tijdelijk is. Dat iedereen uiteindelijk dood gaat.

Voor mensen met kanker komt dat moment sneller dichtbij. Maar door ontwikkelingen in de  wetenschap en behandeling zoals chemotherapie kan dat moment tegenwoordig flink uitgesteld worden. Het leven kan daarmee steeds vaker verlengd worden. De medische mogelijkheden nemen steeds meer toe. Ook in de palliatieve fase van een ziekte.

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken