Resultaten onderzoek ‘Beter Thuis met Dementie’ bekend

Cursus heeft positief effect op leven echtparen met partner met dementie

Heeft het volgen van een vijfdaagse cursus voor thuiswonende echtparen met een partner met dementie een positief effect op hun leven? “Zeker”, aldus dr. Betty Birkenhäger, onderzoeker en specialist Ouderengeneeskunde bij Laurens. Zij promoveerde onlangs op het onderzoek ‘More at Home with Dementia’, of in het nederlands ‘Beter Thuis met Dementie.’ 

“De resultaten laten zien dat degene die voor zijn of haar partner met dementie zorgt, zich minder belast voelt en beter in staat is om voor zijn of haar partner te zorgen. Door het vergroten van hun kennis over het ziektebeeld en de gevolgen ervan, begrijpen zij hun partner vaak beter en zijn beter in staat hem of haar te helpen. Zo ontstaat meer acceptatie en ervaren zij minder stress.” 

Leren zorgen

Uit het onderzoek naar de effectiviteit van de cursus blijkt verder dat vooral mannen en minder hoogopgeleiden veel van de cursus opsteken. Mannen komen echt om voor hun partner te ‘leren zorgen’. Minder hoogopgeleiden hebben vooral veel profijt van de vorm:  omdat de cursus steeds met vijf of zes echtparen samen plaatsvindt, leren zij ook van de andere echtparen hoe die omgaan met de dementie van hun partner. Hierdoor krijgen de mantelzorgers meer zelfvertrouwen en dat geeft meer rust.  

Langer thuis

Tijdens de terugkomdagen blijkt dat de deelnemers zich ook beter voorbereiden op de toekomst. De meesten gaan na de cursus aan de slag met het plannen voor de toekomst en maken afspraken over wat er geregeld moet worden als degene met dementie dat zelf niet meer kan. Verder blijken de deelnemers minder gebruik te maken van dagbehandeling en thuiszorg en wordt opname in het verpleeghuis uitgesteld. “Beter Thuis met Dementie” zorgt dus voor een besparing van zorgkosten doordat de mantelzorgers langer in staat zijn thuis voor hun partner te zorgen, zonder zich zwaarder belast te voelen. 

Financiering

Het onderzoek ‘Beter Thuis met Dementie’ is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, Stichting Theia en Laurens. Nu het onderzoek is afgerond, wordt de vijfdaagse cursus tegen een sterk gereduceerde prijs aangeboden dankzij subsidie van de gemeente Rotterdam en tijdelijke bijdragen van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en DSW. Activite biedt de cursus vanaf dit jaar ook aan in de regio Leiden. 

Toekomst  

“Het zou geweldig zijn als we het cursusaanbod van ‘Beter Thuis met Dementie’ in de toekomst verder kunnen uitbouwen”, zegt Betty. “In Rotterdam zijn we hier al mee begonnen. Met hulp van de gemeente Rotterdam bieden we nu avondcursussen aan voor kinderen die zorgen voor een ouder met dementie. Verder willen we de cursus geschikt gaan maken voor mensen die samenwonen met iemand met dementie maar niet 5 dagen willen of kunnen gaan logeren. 

Meedoen?

Zorgt u voor een partner of  ouder met dementie, dan kan het volgen van de cursus ‘Beter Thuis met Dementie’ zeker een positief effect hebben op het leven van u en uw naaste. 

Kijk voor het aanbod, de inhoud van de cursus en meer informatie op onze website beterthuismetdementie.laurens.nl. Wilt u aanvullende informatie over bijvoorbeeld de vergoedingen, dan kunt u ons mailen via beterthuismetdementie@laurens.nl of bellen op 06 22 49 48 30. 

 

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken