Convenant Wonen en Zorg in Lansingerland

Partijen werken samen aan toekomst van ouderenzorg in Lansingerland.

De gemeente Lansingerland, zorgkantoor DSW, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen hebben op donderdag 10 februari hun handtekeningen gezet onder het Convenant Wonen en Zorg Lansingerland 2021-2025. 

In het convenant staan afspraken hoe de betrokken partijen de komende jaren samenwerken om voldoende passende woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen voor ouderen met een zorgvraag.

Uitdagingen
Voor de regio Westland, Schieland, Delfland, waar Lansingerland onder valt, is in 2021 een regiovisie opgesteld met daarin de uitdagingen die er liggen op het gebied van wonen en zorg, nu én in de toekomst. Eén van die uitdagingen is het ontwikkelen van voldoende passende huisvesting voor ouderen met een (intensieve) zorgvraag.

Convenant Wonen en Zorg
In dat kader kwamen DSW, de gemeente Lansingerland, zorgpartijen Laurens en Fundis en de woningcorporatie 3B Wonen samen en ondertekenden het Convenant Wonen en Zorg. Centraal in het convenant staat de woonzorgopgave voor ouderen uit Lansingerland voor wie zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. De partijen werken samen aan geschikte woonzorgvoorzieningen voor deze doelgroep. Bij deze woonzorgopgave worden ook belangrijke lokale partijen betrokken, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen en andere zorgverleners.

Lid Raad van Bestuur Laurens, Arjan Bandel: "Als thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, heeft dat enorme impact. Wij zijn enorm gemotiveerd om, samen met onze netwerkpartners, in te zetten op het (door-)ontwikkelen van nieuwe, integrale en duurzame woonzorgconcepten. Zodat we mensen altijd een thuis kunnen bieden, ongeacht de zorg die zij nodig hebben".

Huize Sint Petrus
Huize Sint Petrus, een woonzorglocatie in Berkel en Rodenrijs is een initiatief dat mooi aansluit bij de ambities van het convenant. Bij Huize Sint Petrus komen meerdere woonzorgconcepten bij elkaar: 1) het verpleeghuis, 2) zelfstandige woningen voor kwetsbare ouderen inclusief een aanbod van ontmoeten, eten & drinken, schoonmaakhulp en thuiszorg en 3) een buurtfunctie. Op www.dankzijpetrus.nl delen zelfstandig wonende ouderen binnen Huize Sint Petrus hun ervaringsverhalen. 

Deel op social media

×

Zoeken