Burgerberaad Borgsate

Denk mee over de nieuwe rol voor de begane grond van Borgsate

Nieuwe invulling begane grond Borgsate
Woonzorglocatie Borgsate aan de Meidoornsingel wordt gerenoveerd. Ook de begane grond krijgt in 2025 een nieuwe invulling. Het doel is om van de begane grond een plek te maken die bewoners van Borgsate en de omringende zorgflats (Borghave en Meyburg) en de rest van de wijkbewoners samenbrengt. De begane grond moet een plek worden voor de wijk en waar ontmoeting plaatsvindt tussen jong en oud. Het doel daarbij is dat ouderen op een prettige manier langer thuis kunnen blijven wonen en dat wijkbewoners hier actief bij betrokken worden.

Meedenken in een burgerberaad
Om dit te bereiken laat Laurens bewoners van Borghave en Meyburg samen met wijkbewoners meedenken over de nieuwe invulling van de begane grond van Borgsate. Dit gaan zij doen in de vorm van een burgerberaad. Het burgerberaad bestaat uit ongeveer 50 inwoners uit de Schiebroek, samengesteld door een loting. Deze groep mensen gaat samen nadenken over de nieuwe invulling van de begane grond van Borgsate. Dit doen zij tijdens vijf bijeenkomsten, begeleid door deskundigen die veel weten over verschillende onderwerpen. 

Planning
In de eerste week van november ontvangen alle inwoners van Schiebroek en de bewoners van Borghave en Meyburg per brief een uitnodiging om zich aan te melden voor dit burgerberaad. In december wordt bekend gemaakt wie er zijn ingeloot en mee mogen doen. Deze groep komt tussen januari en mei 2024 vijf keer samen. De ideeën uit deze bijeenkomsten worden gepresenteerd aan het bestuur van Laurens Borgsate, met de belofte om minstens een deel van deze ideeën uit te voeren.

Woont u in Schiebroek en wilt u mee doen? Houd dan uw brievenbus goed in de gaten!

Op www.laurens.nl/burgerberaad kunt u de voortgang van het burgerberaad volgen. Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u dit uiteraard met ons delen door een e-mail te sturen naar: burgerberaad@laurens.nl

Deel op social media

×

Zoeken