Borgstede wordt modern woonzorgcentrum met 99 plaatsen

Gefaseerde nieuwbouw eerste kwartaal 2021 van start

Het pand van Borgstede is van oorsprong een verzorgingshuis dat in mindere mate geschikt is voor de steeds zwaarder wordende verpleeghuiszorg die nodig is voor kwetsbare ouderen. Woonzorg Nederland en Laurens tekenden daarom onlangs een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot nieuwbouw van Borgstede op dezelfde locatie: een modern woonzorgcentrum met 99 intramurale plaatsen. De gefaseerde nieuwbouw start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. 

 

“Met het nieuwe Borgstede zorgen wij voor een fijne woonomgeving voor ouderen met een intensieve zorgvraag en een fijne werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast wordt Borgstede een integraal onderdeel van een sociale hub in de wijk in combinatie met het dienstencentrum en aanleunwoningen. Zo blijven we ook in de toekomst een samenwerkingspartner voor wonen, zorg en welzijn én kunnen we voldoen aan de steeds zwaarder wordende verpleeghuiszorg die wordt gevraagd”, vertelt Bea Koop, locatiemanager Borgstede. 

Blijven wonen en werken

Het uitgangspunt is om de bouw gefaseerd te laten plaatsvinden, zodat bewoners er tijdens de nieuwbouw kunnen blijven wonen en de medewerkers er kunnen blijven werken. Ook nieuwe bewoners blijven, afhankelijk van de bouwfase, welkom. Het dagelijks leven blijft gewoon doorgaan zoals de bewoners gewend zijn. 

Impact

Natuurlijk heeft de nieuwbouw impact op de bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden. Daarom vindt intensief overleg plaats met alle betrokken partijen om overlast van de sloop en de nieuwbouw tot een minimum te beperken. Alle afspraken worden vastgelegd. Zo is de kwaliteit van zorg ook tijdens de bouw gegarandeerd. Verder is afgesproken dat betrokken partijen open en tijdig zullen informeren over de ontwikkelingen. 

Open en transparante communicatie

“Gedurende het proces zorgen wij voor transparante communicatie. De afgelopen weken hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en familie, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden. Hierin zijn de visie op Borgstede, het proces van gefaseerde nieuwbouw, de consequenties en de planning gepresenteerd. En was er vooral ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De reacties waren enthousiast en zowel medewerkers als bewoners vinden het nieuwe pand met al haar nieuwe functionaliteiten prachtig. Natuurlijk hebben wij ons strikt aan de 1,5 meter richtlijnen van het RIVM gehouden.” 

 

Deel op social media

×

Zoeken