Blog: de kwaliteit van verpleegkundige zorg

Blog: de kwaliteit van verpleegkundige zorg

Bevoegd en bekwaam

Onze verpleegkundige teams verstrekken medicijnen, injecteren en verzorgen wonden; handelingen die vallen onder de reguliere verpleegkundige zorg. Daarnaast bieden ze desgewenst ook hoog complexe verpleegkundige zorg aan huis. Denk bijvoorbeeld aan zorg na een CVA, bij hartfalen, behandeling van kanker en zorg in de laatste levensfase.

Dat doen ze uiteraard niet zomaar. Voorop staat dat onze medewerkers die zogenoemde voorbehouden en risicovolle handelingen verrichten bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Daar werken we hard aan bij Laurens.

Bekwaamheid aantonen

Om aan te kunnen tonen dat onze medewerkers bekwaam zijn, zetten wij Edumanager in. Binnen dit systeem kan elke medewerker voor zichzelf (naar functie) bekijken welke opleidingen hij of zij (nog) nodig heeft om bevoegd en bekwaam te worden en te blijven in het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Elke drie jaar dienen medewerkers zich hiervoor opnieuw te registreren via Edumanager.

Via E-learning modules gaan ze eerst zelf aan de slag met de theorie. Vervolgens gaan ze hun vaardigheden oefenen en toetsen in ons Skillslab. Dit zijn verpleegkamers met levensechte poppen waar we de echte werksituaties zo goed mogelijk nabootsen. We oefenen met prikken, zwachtelen, maagsondes en katheters aanbrengen en nog veel meer. Bij alle activiteiten gaan we uit van het BIG beleid van Laurens. Dat hebben we onlangs ook opnieuw geformuleerd naar onze drie werkdomeinen: Kortdurende Zorg, Wonen met Zorg en Thuiszorg. Om het voor alle medewerkers zo overzichtelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Klinisch redeneren

Ons Skillslab is niet uniek in Nederland, maar de manier waarop we er binnen Laurens vorm aan geven wel. We doen veel ‘extra’s’. Zo werken we onder meer met ‘real life casussen’, dus aan de hand van echte situaties die zich in de praktijk voordoen. Ook is er binnen het Skillslab veel aandacht voor klinisch redeneren. “Vertel eens wat je precies doet en waarom je die keuze maakt en niet die andere?”, vragen we vaak. Zo stimuleren we onze mensen steeds kritisch te blijven bij elke stap die ze in de verpleegproces zetten. Verder zijn we drie jaar geleden begonnen met intercollegiale toetsing. Medewerkers laten zichzelf voor alle handelingen ook nog eens op de werkvloer toetsen door een collega, aan de hand van observatielijsten van Vilans. Pas als dit onderdeel goed is doorlopen, kunnen medewerkers zich als bekwaam laten registreren in Edumanager. Zo houden onze mensen ook elkaar scherp. Overigens moeten ze ook minimaal 80 procent van de toets opdrachten goed maken, om de kwaliteit van de kennis te waarborgen. Veel andere organisaties kiezen voor ‘slechts’ 60 tot 70 procent.

We leggen de lat hoog

Door de enorme personeelskrapte op de arbeidsmarkt en de steeds zwaardere zorgvraag van cliënten, valt het niet altijd mee vast te houden aan die extra eisen. Toch doen we het. We leggen de lat graag hoog. Zodat ook u met gerust hart tegen uw patiënten kunt zeggen: “Bij Laurens bent u in goede handen.”

Overigens zijn ook verwijzers zelf van harte welkom in ons Skillslab! In overleg verzorgen wij trainingen op maat in in het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Wilt u hierover meer weten? Stuurt u ons gerust een mailtje. We beantwoorden uw vragen graag: vaardigheidstrainers@laurens.nl

Evelien Noordzij is vaardigheidstrainer in het Skillslab van Laurens.

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken