Niet tevreden?

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in onze zorg. Soms kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. We horen dat graag. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing en de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. U kunt zelf, maar ook uw familie en naasten of uw vertegenwoordiger kunnen voor of namens u, een klacht indienen.

Niet tevreden? Vertel het ons

Een goede manier om uw klacht kenbaar te maken, is om in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens teamleider. Door een gesprek te voeren komt u vaak samen tot een oplossing en worden problemen in de toekomst voorkomen. Als een gesprek met de betrokken medewerker en/of diens teamleider niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke manager of directeur. Natuurlijk mag u ook gelijk contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon of een klacht schriftelijk indienen.

Wat kan een cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen?

Als een gesprek met de betrokken medewerker en/of diens teamleider niet leidt tot een oplossing of als u ondersteuning wenst bij het voeren van dit gesprek, kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij luisteren naar uw klacht, adviseren over mogelijkheden, bemiddelen en ondersteunen u om tot een oplossing te komen. De cliëntvertrouwens-persoon kan op uw verzoek ondersteuning bieden bij het verwoorden van uw onvrede of klacht en indien gewenst bemiddelen tussen u en Laurens.

Contactgegevens

  • Op iedere locatie hangt een poster met een foto, naam en contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon.
  • U kunt ook bellen met Laurens Entree 010 33 23 000 en vragen wie uw cliëntvertrouwenspersoon is.
  • Of u belt naar de receptie van de locatie waar het om gaat.

Uw klacht melden 

Een klacht kunt u ook digitaal of op papier melden. U kunt ons online klachtenformulier op deze website invullen. Of u kunt een klachtenformulier afhalen bij de receptie van uw locatie, uw zorgcoördinator of de cliëntvertrouwenspersoon.
Een andere mogelijkheid is een brief sturen aan de locatiemanager, de directie of de Raad van Bestuur van Laurens. De contactgegevens van de Raad van Bestuur vindt u op de pagina: contact met Laurens.

Waarom naar de Klachtencommissie Rijnmond?

Heeft u contact gehad met bijvoorbeeld een medewerker van Laurens en/of de cliëntvertrouwenspersoon? Maar komt u er toch niet uit met ons? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie Rijnmond. Dit is een onafhankelijke instantie die een oordeel uitspreekt over uw klacht. Meer informatie over de klachtencommissie Rijnmond kunt u vinden op de website: www.klachtencommissierijnmond.nl.

Wat doet de Geschillencommissie Zorg?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de instelling of de Klachtencommissie Rijnmond? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan bij de Geschillencommissie. De uitspraak kan wel voorgelegd worden aan een gewone rechter. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Bopz-klachtenregeling

De Bopz-klachtenregeling is onderdeel van de klachtenregeling. Dit onderdeel van de regeling is voor klanten die tegen hun wil zijn opgenomen of die niet meer kunnen aangeven of zij opgenomen willen zijn en daardoor onder de ‘Wet Bopz’ vallen. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de toepassing van vrijheidsbeperking of de uitvoering van een overeengekomen zorgplan. Deze klachten moet u altijd direct bij de klachtencommissie Rijnmond indienen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u het voorleggen aan de rechter.

Wilt u meer weten over welke route er gevolgd moet worden? Neem dan contact op met één van de cliëntvertrouwenspersonen.

De wijze waarop wij omgaan met klachten staat beschreven in onze klachtenregeling.

×

Zoeken