Niet tevreden?

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in onze zorg. Soms kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. We horen dat graag. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing en de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren.

Niet tevreden? Neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon

Iedere locatie heeft een eigen cliëntvertrouwenspersoon die u kan ondersteunen. Zij kunnen adviseren over mogelijkheden en bemiddelen om tot een oplossing te komen. De cliëntvertrouwenspersonen zijn medewerkers voor Laurens, maar ondersteunen vooral de klant.

Contactgegevens

  • Op iedere locatie hangt een poster met een foto, naam en contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon.
  • U kunt ook bellen met 010 33 23 000 en vragen wie uw cliëntvertrouwenspersoon is.
  • Of u belt naar de receptie van de locatie waar het om gaat.

Wilt u een klacht indienen? Dat kan via een klachtenformulier. Deze kunt u krijgen bij de receptie van uw locatie of via de cliëntvertrouwenspersoon. De klachtenregeling van Laurens is neergelegd in het Klachtenreglement voor klanten.

Bopz-klachtenregeling

Voor klanten die tegen hun wil zijn opgenomen of die niet meer kunnen aangeven of zij opgenomen willen zijn en daardoor onder de ‘Wet Bopz’ vallen, geldt daarnaast de Bopz-klachtenregeling. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de toepassing van vrijheidsbeperking of de uitvoering van een overeengekomen zorgplan. Naast de klant zelf, kunnen ook anderen een klacht indienen; zij hebben daarvoor geen toestemming van de klant of diens wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Komt u er samen met ons niet uit?

Heeft u contact gehad met bijvoorbeeld de cliëntvertrouwenspersoon of een andere medewerker van Laurens? Maar komt u er samen toch niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie Rijnmond. Dit is een onafhankelijke instantie die een oordeel uitspreekt over uw klacht. Meer informatie over de klachtencommissie Rijnmond kunt u vinden op de website: www.klachtencommissierijnmond.nl

Bij klachten over financiële zaken kunt u, indien de afhandeling op de locatie niet naar wens is verlopen en u een schade wilt claimen, een beroep doen op de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Heeft u een klacht als huurder?

Klanten van Laurens Wonen kunnen hun klacht richten aan de Geschillencommissie van Laurens Wonen.

 

×

Zoeken