Extra verzorging van uw wond thuis

Het wondteam van Laurens behandelt complexe wonden. Een wond die langer dan drie weken bestaat of niet geneest, noemen we complex. Meestal wordt de genezing belemmerd door oorzaken als ziekte, medicatie, voeding of mobiliteit. Het wondteam van Laurens voert de regie op behandeling wonden en geeft ook adviezen en begeleiding bij de zaken die de genezing bevorderen.

Hoe werkt het?

Het wondteam komt bij cliënten met een complexe wond in consult na verwijzing door eerste lijn, de huisarts en de tweede lijn of wijkverpleegkundige. Het wondteam stelt een wondbehandelplan na het doen van een wondanamnese en rapporteert hierover naar de huisarts of aanvrager van consult. De  beschikbare specialistische kennis wordt gedeeld met de verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse wondzorg, zodat kennis en vaardigheden worden vergroot.
Daarnaast heeft het wondteam de regie vanaf de aanmelding tot aan de genezing van de wond. Het wondteam geeft begeleiding en ondersteuning en regelt zaken die nodig zijn om de genezing te bevorderen zoals bijv. de benodigde wondmaterialen, een ander matras of orthopedische schoenen.
De behandeling wordt in nauw overleg afgestemd met betrokken artsen, zoals de vaatchirurg, dermatoloog of huisarts. Als het nodig is kunnen wij, in overleg met uw huisarts, aanvullende zorg inschakelen en coördineren. Denk aan ergotherapie, podotherapie of een oedeemtherapeut, maar ook aan een pedicure. Zodra de wond gesloten is ontvangt de huisarts daarvan bericht.

Samenwerkingspartners

Het wondteam werkt samen met :
1. Eerste lijn (Huisartsen, paramedici, WEC’s en thuiszorgaanbieders)
2. Tweede lijn (Ziekenhuizen en WEC’s)
3. Bestaande regionale initiatieven op wondzorggebied
4. Hulpmiddelenleveranciers en apotheek

Kosten

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is iedereen verzekerd via het basispakket, deze zorg kent dan ook geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

Zilveren Kruis

Wij zijn door de onderstaande verzekeraars gecontracteerd voor het inzetten van regie bij complexe wondzorg voor het kalenderjaar 2021.
● Zilveren Kruis
● Zorg en Zekerheid
● ONVZ

Het doel van het inzetten van regie is:

  • Een meetbaar snellere genezing van complexe wonden bewerkstelligen
  • Knelpunten wegnemen door meer expertise in herkenning, behandeling en verpleging van wonden en een regierol creëren die tijdens het zorgtraject de voortgang bewaakt
  • Verpleging van de complexe wond vindt bij voorkeur thuis plaats

Aanmelding voor complexe wondzorg

Aanmelding kan via Zorgdomein naar Laurens Entree

tel: 010-33 23 000
fax: 010-282 60 01
e-mail: laurensentree@laurens.nl
Direct contact met het wondteam : wondzorg@laurens.nl

Meer weten!

Bekijk de folder thuiszorg of bel 010 33 23 000

×

Zoeken